În ideea de a afla situaţia în care se află învăţământul în limba română, la începutul anului şcolar 2018/2019, ne-am deplasat la Ecica, unde am stat de vorbă cu directorul Marinel Bugar directorul Şcolii Generale „Dr Aleksandar Sabovljev” despre problemele cu care se confruntă elevii şi cadrele didactice în procesul instructiv, măsurile şi strategiile reale în eforturile de reformare şi modernizare a domeniului educaţiei, în special cel în limba română.

La Şcoala Generală “Dr. Aleksandar  Sabovljev” din Ecica învăţământul se desfăşoară în două limbi: sârbă şi română. Cursurile sunt urmărite în total de 276 elevi, dintre care 234 la secţia sârbă şi 42 la cea cu limba de predare română. Astfel, la cursul inferior sunt 2 despărţăminte cu elevi care se instruiesc în limba română – clase combinate I-III și II-IV, iar la ciclul V-VIII, fiind în total 4 despărţăminte. La început de an școlar, elevii de la secția română se confruntă și cu problema manuelor, și anume, nici după înceheierea primei săptămâni nu dispun nici de măcar un manual necesar pentru începerea școlarizării.

Şcoala nu dispune de cadre de specialitate pentru toate obiectele cu limba de predare română. Cu toate că la toate disciplinele elevii sunt instruiți de cadre didactice în limba maternă, la obiectele matematică, instrucție tehnică și informatică, cadrele didactice repective nu sunt de specialitățile respective, ci au terminat alte facultăți în limba română.

Dan MATA

Articolul îl puteți citi integral în numărul 37 din 14 septembrie 2019