La sărbătoarea formațiilor de suflători

Sâmbăta trecută, 29 iunie, la Satu-Nou s-au reunit 10 formații de fanfariști – opt din Banatul sârbesc, una din România și una din Novi Sad, pentru a sărbători a XII-a oară consecutiv ziua fanfarelor ce poartă denumirea ”Trompeta Bănățană”, organizatori ai festivalului fiind fanfara ,,Tineretu” şi Asociaţia „Trompeta Bănăţană” din Satu-Nou.

După cum a amintit în deschiderea manifestării Predrag Škaljak, președintele Comitetului de Organizare al Festivalului, manifestarea este organizată cu scopul de a reuni orchestre de suflători din Banatul sârbesc şi Banatul românesc. Despre importanța manifestării pentru suflarea românească din acest sat și nu numai, a vorbit la începutul programului prot. Gheorghe Ianeș, care a menţionat între altele: „Urăm bun venit participanţilor, în mod aparte membrilor orchestrei din România, care sunt oaspeţii noştri de onoare în această seară. Orchestra din România vine din localitatea Anina. Le dorim un bun venit în mijlocul nostru şi o petrecere deosebită în ţara noastră”.

 

Cinstea de a inaugura Festivalul a aparținut Excelenței Sale Gheorghe Dinu, consulul general al României la Vârșeț.

La începutul programului pe scena deschisă din Satu-Nou s-a prezentat fanfara Societăţii Cultural-Artistice „Casa Orăşenească de Cultură” din Anina, România, formaţie înfiinţată în anul 1865, iar în prezent condusă de dirijorul Dimitrie Omescu-Junior.

Și de data aceasta din Coştei s-a prezintat fanfara ,,Eminescu” cu melodii populare româneşti şi un marş. Dirijor: Ilia Capeţ. Societatea Culturală de Amatori ,,Tineretu” din Satu-Nou, condusă de Sașa Mandreș, a interpretat un vals, două melodii populare româneşti şi două marşuri. În continuare, fanfara „Doina” a Socetăţii Culturale „Ion Bălan” din Iablanca a onorat acest festival cu o suită de melodii populare româneşti şi un marş, dirijorul ei fiind Valentin Bojin. A urmat fanfara „Progresul” din Vlaicovăţ, care s-a prezentat cu câteva melodii populare româneşti şi un marş.

Valentin MIC

Articolul integral îl puteți citi în numărul 27 din 6 iulie 2019