Cultură

EDITURA ,,LIBERTATEA” S-A PREZENTAT LA ZILELE CULTURII SÂRBE DIN TIMIȘOARA

Cultura și cartea, punți de colaborare

La Micul Târgul de carte, ce a avut loc pe data de 28 noiembrie la sediul Uniunii Sârbilor din România, între aproape 20 de edituri din Serbia, Ungaria și România a participat și Editura ,,Libertatea” din Panciova cu producția editorială din ultimii câțiva ani. Târgul de carte s-a desfășurat în cadrul Zilelor Culturii Sârbe, organizate pentru cea de-a 14-a oară la Timișoara.

Președintele onorific al Uniunii Sârbilor din România Slavomir Gvozdenović, inițiatorul acestei manifestări a spus că evenimentele au început pe data de 4, iar până în 30 noiembrie în capitala Banatului au fost organizate spectacole de muzică, dans tradițional, expoziţii de fotografie, pictură, proiecții de film, piese de teatru și serate literare – în total 16 evenimente.

Un număr mare de poeți, prozatori și autori de aforisme au citit creațiile lor în sârbă și română, prezentând activitatea instituțiilor și organizațiilor pe care le reprezintă.

Dintre poeții români din Serbia s-au prezentat Nicu Ciobanu, Vasa Barbu și Valentin Mic. Directorul Casei de Presă și Editură ,,Libertatea”, Nicu Ciobanu, a subliniat buna colaborare a instituției care o conduce cu Uniunea Sârbilor din România, felicitându-i pentru eforturile depuse. El și-a exprimat admirația față de sprijinul moral, material și de oricare altă natură pe care îl au din țara mamă, Serbia.

Tocmai din Serbia la manifestare au venit numneroși reprezentanți ai instituțiilor culturale, editoriale, științifice și politice: scriitoarea Gordana Vlajić, Grozdana Lučić Lalić, secretară generală a Uniunii Scriitorilor din Serbia, Aleksandar Čotrić, autor de aforisme și deputat în Parlamentul R.Serbia și numeroși alți reprezentnați ai instituțiilor și organizațiilor.

În sala arhiplină s-au prezentat scriitorii și oamenii de cultură din rândul comunității sârbe din România: prof. dr. Slavomir Gvozdenović, președintele de onoare al Uniunii Sârbilor din România, Goran Mrakić, autor de aforisme și directorul editurrii, scriitorii și oamenii de cultură Ivo Munćan, Blagoje Čobotin, Srboljub Mišković și mulți alții.

La începutul evenimentului s-au adresat consulul general al Serbiei la Timișoara Vladan Tadić, ambasadorul Bosniei și Herțegovinei la București E.S. Slaviša Čeranić și președintele Uniunii Sârbilor din România Ognjan Krstić.

Târgul de carte l-au onorat cu prezența lor următoarele edituri: ,,Prometej” (Novi Sad), ,,Аpostrof (Belgrad), ,,Аdresa (Novi Sad), ,,Filip Višnjić (Belgrad), UKS (Belgrad), Маtica Srpska (Novi Sad), ,,Orfeus (Novi Sad), ,,Аrte (Belgrad), Editura Autoguvernării Sârbe din Ungaria, Editura Uniunii Sârbilor din România, editurile ,,Brumar” și ,,Antropos” din Timișoara.

Valentin MIC

Textul integral îl puteți citi în numărul 49 din 7 decembrie al săptămânalului ,,Libertatea”