Nicu Ciobanu
Nicu Ciobanu, ,,Eleganta risipire” (studii și cercetări) Zrenianin, Editura ICRV, 2018

Nicu Ciobanu

Numele lui Nicu Ciobanu este cunoscut oricui este inițiat în cultura românilor din Serbia. Este publicist și unul dintre cei mai cunoscuți poeți pe care îi are etnia noastră; un șaptezecist cu o vastă operă poetică asupra căreia s-au aplecat criticii literari, atât din țară, cât și din România. Ca atare, s-a impus printr-o poezie profund meditativă postmodernă, orientată spre existențialism.

Ca publicist, Nicu Ciobanu este preocupat de minoritatea română din Serbia și segmentele de activitate a acesteia, de trecutul, dar mai ales de prezentul și viitorul ei. Din aceaste preocupări au rezultat texte pe care Nicu Ciobanu, director al Casei de Presă și Editură ,,Libertatea”, le-a publicat în diverse reviste și ziare. Este autor al prefețelor la cărți importante pentru cultura și în special pentru publicistica noastră. Acum avem ocazia să le citim pe toate în cartea ,,Eleganta risipire” – un volum de eseuri bine-venit, întrucât este o specie rar abordată de scriitorii noștri.

Cartea are patru capitole, care, la fel ca și cartea în sine, poartă titluri care ne duc cu gândul la poezie. Firul care leagă este tema minoritarului.

În primul capitol, ,,Dubla trăire a tiparului minoritar”, Nicu Ciobanu aduce în discuție problemele esențiale ale minoritarului român în mileniul al treilea și viața culturală a acestuia. Totodată, Centenarul Marii Uniri îi servește ca prilej de a scrie despre impactul Marii Uniri asupra comunității românești din Banatul sârbesc și raportul României față de comunitatea de români din Serbia. ,,Azi, românul minoritar se află într-o postură dublă. Anume, prin creație și cultura autentică are șansa de a contribui la afirmarea identității naționale, precum și la valorile societății ca întreg, însă minoritar fiind este păscut de pericolul ca într-o zonă a interferențelor multiculturale, să-și piardă identitatea națională, astfel devenind produsul hibrid al acestei societăți, neaparținând deplin nici culturii minoritarului etnic, dar nici spațiului etnic majoritar”, scrie Nicu Ciobanu.

El aduce în discuție revista ,,Libertatea literară” și ,,Libertatea de astăzi”, Zilele de Teatru ale Românilor din Voivodina, despre care spune că ,,ar trebui să figureze drept cel mai important comportament, sinonim cu însăși minoritatea română”, mass-media și teme politice. De ce este importantă pentru minoritarul român Casa de Presă și Editură ,,Libertatea”? Din ce cauză am putea spune că nu avem teatru? De ce minoritarul etnic este un dezrădăcinat? Iată doar câteva dintre întrebări care îl preocupă pe Nicu Ciobanu.

Marina ANCAIȚAN

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ,,Libertatea” din 30 martie 2019.