Pentru a îmbogăți o situație trebuie analizate greutățile cu care ne confruntăm pentru ca să încercăm să le rezolvăm. Vorbim de examenul de finalizare, o examinare externă realizată de Institutul de Evaluare a Calității Învățământului și Educației.

Datele prezentate sunt analizate în Planul de acțiune pentru Capitolul 23 și sunt datele abordate în raportul institutului amintit. Menţionăm că sunt analizate succesele apartenenţilor minoritari, nu şi ale elevilor poporului majoritar.

Republica Serbia din anul 2003 și-a luat obligația în fața forurilor internaționale să realizeze examenul de finalizare pentru elevii de școală elementară, care are scop să pună baza unui sistem organizat și eficace a evaluărilor externe.

Este parte a sistemului pentru asigurarea calității învățământului și o caracteristică a sistemelor dezvoltate și eficace ale învățământului. În anul 2009 au fost aprobate Standardele de eficiență ale învățământului pentru finalizarea școlii elementare, care definesc ce ar trebui să știe elevii la sfârșitul învățământului obligatoriu la discipline: limba maternă, matematică, istorie, geografie, fizică, chimie și biologie. Prin verificarea realizării standardelor se evaluea școala și competența elevilor. Profesorii au obligația să-și planifice munca în raport cu aceste standarde întocmite pentru trei niveluri: nivelul de bază, nivelul mediu și nivelul avansatși rezultatele elevilor.

Din anul școlar 2010/11, potivit Regulamentului, se realizează Examenul de finalizare, mai întâi la limba română și matematică și din 2013/14 se introduce și testul combinat. Examenul de finalizare este obligator și prin prezentarea elevilor la acest examen elevii primesc certificatul de absolvire a școlii indiferent de rezultatul obținut. Cei care înscrie o școală medie sunt rangați după punctajul obținut la examen care se adună cu nota medie de la învățământ.

Anișoara Țăran

(fragmente din lucrarea elaborată în cadrul proiectului și conferinței ,,Integrarea europeană – provocări, experiențe și reușite ale vremurilor noastre”, sprijinit de Ministerul Republican pentru Administrația de Stat și Autoguvernarea Locală)