Reverberații culturale

Expoziţie de costum popular românesc la Centrul Cultural din Zrenianin

Expoziţie de costum popular românesc la Centrul Cultural din Zrenianin

Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina a inaugurat o serie de evenimente prin care doreşte să promoveze identitatea culturală românească şi includ colaborări cu Centrul Cultural din Zrenianin, alte instituţii, asociaţii şi indivizi, prin organizarea unor expoziţii, lansări de carte, simpozioane, mese rotunde şi prezentări de creaţii artistice din colecţia I.C.R.V.

Prima manifestare din această serie a avut loc vineri, 24 mai, prin vernisajul expoziţiei de fotografii ,,Port popular al românilor din Voivodina” din cadrul fondului digital al I.C.R.V. şi de costume populare româneşti din colecţia Asociaţiei Femeilor „Bănăţenele” din Torac, a pictoriţei naive Ileana Oalge din Uzdin şi a Vioarei Subu din Ecica.

Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Centrul Cultural din Zrenianin şi a reunit un număr însemnat de admiratori ai artei populare româneşti din oraşul de pe Bega şi din localităţile apropiate. Expoziţia este însoţită de un material documentar ce constă în 40 de imagini cu perechi în costume populare româneşti din aproape toate satele româneşti din Voivodina, precum şi port popular din Torac, Uzdin şi Ecica, transmiţând o parte a tradiţiilor costumul popular în sfera mai amplă a culturii noastre.

Prin forma și înfățișarea lor, ele prezintă o parte a moștenirii culturale şi informații despre un popor, cum ar fi îndeletnicirile de bază ale celor care le purtau, adaptarea la condițiile de mediu și geografice în mediul multietnic, multicultural şi multiconfesional, influențe primite în urma convieţuirii cu alte popoare. Expoziţia a reunit un număr impresionant de costume populare româneşti, expuse pe păpuşi ce au prezentat rolul pe care costumul tradiţional l-a jucat în cultura românească din Banat.

Dan MATA
Articolul integral îl puteți citi în numărul 22 din 1 iunie 2019