Aşezări, destine, oameni

FAMILIA MOCIONI, UNA DINTRE CELE MAI PUTERNICE ȘI PRESTIGIOASE DIN BANAT

FAMILIA MOCIONI, UNA DINTRE CELE MAI PUTERNICE ȘI PRESTIGIOASE DIN BANAT
 Cum au contribuit la dezvoltarea comunităţii şi ce avere aveau
La sfârşitul secolului al XVIII-lea, mai multe familii de origine macedoromână de confesiune ortodoxă s-au aşezat în părţile Banatului, ca negustori şi au susţinut comunităţile locale prin înfiinţarea de biserici şi şcoli. Au agonisit averi considerabile din activităţile lor negustoreşti, ceea ce le-a facilitat pătrunderea în rândurile aristocraţiei, prin obţinerea de domenii şi ranguri nobiliare. Printre cele mai ilustre familii stabilite în Banat, care a jucat un rol important în istoria acestei provincii, a fost cea a Mocioneştilor.

Castelul Mocioni

Originea familiei Mocioni

Familia era originară din Moscopole, cel mai mare şi înfloritor oraş al macedoromânilor din nord-estul Thessaliei, care a fost complet distrus de Ali Paşa în 1788. Tradiţia familiei spune că doi fraţi Mocioni se înrolaseră sub steagurile armatei creştine încă din anii primului război austro-turc. Unul dintre ei a căzut în bătălia de la Zenta din 1697, când Eugeniu de Savoya a înfrânt oastea sultanului, iar cel de-al doilea a pierit în războiul următor, în una din luptele care au dus la trecerea Banatului şi a Timişoarei sub stăpânire habsburgică. Alături de alte familii, Mocioneştii au imigrat în Banat, pentru a se pune la adăpost şi pentru a-şi proteja averile agonisite.

Familia Mocioni

 

Linia Mocioni de Foen

Au obţinut de la împăratul Iosif al II-lea moşia Foen, o parte ca donaţie, iar alta prin cumpărare, diploma nobiliară obţinută cu acest prilej fiind reconfirmată în 1805 de împăratul Francisc I, care se proclamase împărat al Austriei după desfiinţarea Sfântului Imperiu Roman de Naţiune Germană. În curând, familia Mocioni avea să dobândească un important rol politic, bisericesc, cultural şi economic în viaţa românilor din această provincie şi nu numai. Au ştiut să-şi sporească averea cu fiecare generaţie, iar prin educaţia aleasă primită în familie şi în şcoală au urcat treptele ierarhiei sociale, ajungând să facă parte din elita vremii.

Cimitir - Foeni - Mocioni

Florin RAȘA

Articolul îl puţeţi citi întegral în săptămânalul ,,Libertatea“, nr. 6 din 10 februarie 2018