Aşezări, destine, oameni

Farurile la gura Timişului în Dunăre


Aceste semnalizatoare se află în oraşul Panciova şi au fost construite în anul 1909, în timpul Imperiului Austro-Ungar. Între timp au fost numite „Poarta de apă a oraşului”.

Aceste două turnuri din cărămidă galbenă sunt construite pe o bază circulară din pământ. Sunt mărginite şi acoperite cu piatră. Farurile sunt construite în trei segmente pe mijloc, pe orizontală, delimitate de coroane decorative din cărămidă roşie din care, de altfel, sunt realizate marginile uşilor şi ferestrelor. Pe vârful acestor turnuri de semnalizare se află balcoane cu acoperiş conic şi baza sistemului de iluminaţie. Lămpile din turnuri funcţionează la petrol.

Istoria

În 1909, anul în care au fost construite aceste două faruri gemene, Panciova, ca oraş regal de frontieră, eliberat, a fost un mare centru industrial. La vremea aceea, aici funcţionau celebra berăria „Weifert”, „Svilara” nou-deschisă şi aşa-anumitul „Depozit roşu”. S-a dezvoltat comerţul, iar pe Timiş şi Dunăre s-a desfăşurat transportul de oameni şi marfă (sare, mătase, bere, cărămidă şi construcţiile din lemn).

Calea ferată Panciova-Zrenianin a fost deschisă în anul 1894, iar tronsonul dintre Panciova şi Petrovasâla a fost pus în funcţiune în anul 1896. Astfel, între cele două localităţile s-au stabilit relaţii şi în domeniul comerţului. Panciova a devenit o intersecţie importantă în transportul terestru şi cel fluvial. Pentru cel din urmă, buna funcţionare a farurilor a fost o condiţie indisepnsabilă.

Problema în legătură cu navigarea a devenit mai pronunţată la începutul secolului XX, când a fost adusă hotărârea privind scurtarea cursului Timişului prin săparea canalelor. Din cauza traficului intens multe nave au eşuat. În consecinţă, s-a introdus semnalizarea pe râu, malurile au fost marcate şi s-au construit farurile.

În cea de-a doua jumătate a secolului XX, bazinul portuar s-a desfiinţat. Vapoarele nu au mai acostat, iar vechia zonă industrială a fost dislocată. În aceste condiţii, farurile au început să îşi piardă rolul, iar întreţinerea turnurilor a fost oprită. Timişul şi Dunărea au început să le distrugă temeliile, iar locuitorii au dus piatra. Au dispărut scările de fier şi lămpile din turnuri. Nu o dată a existat pericol de prăbuşire a turnurilor.

Reparaţia şi întreţinera turnurilor

Cele două faruri (singurele faruri gemene pe râurile din Europa) nu mai funcţionează din anii 60 ai secolului trecut. Aceste două construcţii au fost neglijate până în anul 2000, când Institutul pentru Protecţia Monumentelor şi comuna Panciova au decis să le reconstruiască şi să le păstreze. După ce a fost reconstruită temelia, lucrările au fost oprite deoarece accesul la faruri este restricţionat (de o parte se află un teren privat, iar de cealaltă parte ,,Luka Dunav”).

– Tema unei ediţii de timbre poştale publicate pe timpul Regatei Sârbilor, Croaţilor şi Macedonilor au fost farurile. În imagini au fost reproduse şi farurile din Panciova ca fiind singurele faruri construite pe râuri.

Statuia Sfântului Florian

În secolul al XVIII-lea, incendiile au fost un fenomen obişnuit la Panciova; un lucru care nu miră dacă ţinem cont de faptul că multe case din oraş au fost acoperite cu trestie. Mai mult decât atât, toate casele avea mult fân. De aceea, panciovenii s-au rugat la Sfânt Florian, protector împotriva focului.

După incendiul din anul 1813 care a distrus o parte mare a oraşului, a fost ridicată statuia acestui general roman şi sfânt creştin. După aceea, numărul incendiilor a scăzut.

Statuia se află la intesecţia străzilor Vojvoda Radomir Putnik şi Car Lazar. În anul 2007 a fost pusă sub protecţia Republicii Serbia, ca monument cultural de mare valoare.

Liviu BULIC

Articolul integral îl puteţi citi în întregime în săptămânalul ,,Libertatea”, nr. 41 in 14 octombrie 2017