Agricultură

Fertilizarea cu azot primăvara

Fertilizarea cu azot primăvara
Mărimea producţiei și calitatea acesteia depind la toate culturile de doza de azot aplicată la ieșirea din iarnă. Analizele de sol sau a tehnologiilor aplicate au arătat că nu trebuie să ignorăm cantitatea de azot prezentă în sol la desprimăvărare. Spre exemplu, analizele la fertilizarea porumbului au ținut seama de cantitatea mare de azot prezentă în sol la desprimăvărare (în jur de 150 kg N/ha).  Lucrurile nu sunt noi, ci doar uitate/ignorate. An de an se realizează cercetări privind metodologia de stabilire a dozei de azot care se aplică primăvara în funcţie de rezerva de azot mineral (Nmin) din profilul solului.

fertilizare cu azot

În țările cu agricultură performantă se poate observa că în tehnologiile recomandate pentru grâu, porumb, floarea-soarelui şi alte culturi, capitolul de fertilizare are următoarea structură:

  • Dozele de fosfor și de potasiu se stabilesc în funcţie de conținutul solului în aceste elemente. Analizele de sol se fac o dată la 4-5 ani.
  • Fertilizarea cu microelemente prin aplicarea la sol sau prin îngrăşăminte foliare se face în urma unor analize de sol (o dată la 3-4 ani) sau de plantă (anual).
  •  Doza de azot se stabilește cu ajutorul unor instrumente pentru luarea deciziilor, cum ar fi cele care determină conținutul de clorofilă, suprafața foliară, biomasa şi alte elemente pentru culturile semănate toamna, sau în urma unor analize de sol care se fac primăvara pentru speciile semănate atunci.

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul „Libertatea” din 20 ianuarie 2018