Periscop local - Alibunar

A fost aprobat Planul de repartizare a cadrelor în sectorul administrativ

A fost aprobat Planul de repartizare a cadrelor în sectorul administrativ

Luni, 11 decembrie curent, a avut loc şedinţa a 18-a a Adunării Comunale, în cadrul căreia au fost adoptate un set de documente juridice de importanţă majoră. Locul central l-a ocupat dezbaterea pe marginea propunerii Planului de repartizare a cadrelor în sectorul administrativ-juridic.
În cadrul punctului al doilea a fost luată în dezbatere propunerea privind conexarea statutară a Întreprinderii Edilitare „Inženjering Alibunar”, care va aparţine Întreprinderii de Utilităţi Publice „Univerzal” din Alibunar. Această decizie a fost adoptată unanim, în urma unor explicaţii de rigoare expuse de reprezentanţii autoguvernării locale. 
Punctul al treilea s-a referit la adoptarea deciziei privind numărul de angajaţi din cadrul Administraţiei Comunale. În temeiul acestui document, numărul angajaţilor pe timp nelimitat în sectorul administrativ este de 74 de salariaţi calificaţi, din care 20 îndeplinesc funcţia de consilieri de specialitate, 12 colaboratori de specialitate, iar 15 referenţi de sector. În urma supunerii la vot, decizia a fost adoptată în unanimitate.
În cadrul punctului al patrulea, consilierii au dezbătut despre Planul de repartizare a cadrelor în sectorul administrativ pe anul 2017. În baza recomandărilor propuse de Comisia pentru problemele de cadre, noul document va avea rolul de a reglementa atribuţiile legale ale angajaţilor în domeniul administrativ. Consilierii au adoptat această propunere prin vot unanim.

Ion MĂRGAN

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul „Libertatea”, nr. 50 din 16 decembrie 2017