Euroboard

GRECO: Serbia nu a implementat nicio recomandare pentru combaterea corupției

Serbia nu a implementat în măsură satisfăcătoare niciuna dintre cele 13 recomandări cu privire la oprirea corupție între parlamentari, judecători și procurori ale Organismul Anticorupție al Consiliului Europei (GRECO).

GRECO

În cel mai recent raport al  GRECO despre Serbia, publicat pe data de 15 martie, se subliniază că gradul de îndeplinire a recomandărilor este nesatisfăcător”. GRECO face apel către șeful delegației sârbe să prezinte raportul despre progresul în aplicarea recomandărilor neimplementate până acum în cel mai scurt timp posibil, cel târziu până la data de 31 octombrie.

În 2015, GRECO a recomandat Serbiei să implementeze măsuri cu privire la îmbunătățirea transparenței proceselor parlamentare, care implică stabilirea termenelor precise pentru depunerea amendamentelor și activarea procedurii de urgență ca excepție, nu ca regulă.

În raport se subliniază, între altele, că în ceea ce privește transparența activității Adunării Serbiei s-a consemnat progres parțial și că este nevoie de acțiuni mai ferme în această privință. Recomandările se referă la creșterea gredului de independență și a rolului Consiliului Suprem al Tribunalelor și Consiliului de Stat al Procurorilor, modificarea procedurii de alegere a judecătorilor, președinților tribunalelor și a procurorilor. Se recomandă excluderea Adunării Națioanale din acest proces și alegerea pe baza meritelor, dar și o reformă continuă a sistemului de evaluarea a rezulatelor activității judecătorilor și procurorilor.

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ,,Libertatea” din 31 martie 2018.