Guvernul Provincial a acordat consimţământul pentru realizarea a două linii de concursuri ale Agenţiei de Dezvoltare din Voivodina, în valoare totală de 300 de milioane dinari. Acești bani sunt meniți creării locurilor de muncă și cumpărării echipamentului pentru societăţile economice.

Suma nerambusabilă de 150 de milioane dinari este asigurată pentru crearea a 290 de locuri de muncă în 14 întreprinderi. Șase întreprinderi au primit bani pentru realizarea proiectele investiţionale în cadrul autoguvernărilor locale din categoria a treia după gradul de dezvoltare. În autoguvernările locale din categoriile I și II, opt întreprinderi au primit resurse financiare cu aceeași menire.

Pentru cumpărarea echipamentului în valoarea totală de 150 de milioane dinari, au primit bani 26 de societăţi economice a căror îndetelnicire este de o importanţă vitală pentru economie, agricultură şi dezvoltarea rurală în P.A.Voivodina.

George SUBU 

Articolul integral îl puteți citi în numărul 20 din 18 mai 2019