Planificăm ca până la finele mandatului acestui guvern toate şcolile să fie reconstruite şi să fie mult mai bune condiţiile în care învaţă copiii noştri, a spus Igor Mirović.

Guvernul Provincial investeşte continuu în instituţiile din domeniul educaţiei din Voivodina şi tinde ca până la finele mandatului său toate şcolile din Voivodina să fie renovate, pentru ca elevii să aibă cele mai bune condiţii de muncă. Zilele trecute au fost înmânate noi contracte pentru 53 de instituţii preşcolare, şcoli generale şi medii şi cămine ale elevilor, în valoare totală de 150,4 milioane de dinari. După cum a declarat Igor Mirović, preşedintele Guvernului Provincial, în luna iulie vor fi deschise noi concursuri pentru acordarea unor noi mijloace financiare. 

Planificăm ca până la finele mandatului acestui guvern să avem continuitate deplină când este vorba despre realizarea acestor activităţi. Dorim ca toate şcolile să fie reconstruite şi să fie mult mai bune condiţiile în care învaţă copiii noştri, a spus Mirović.

Dânsul a mai amintit că mulţi nu au crezut că acest program se va realiza şi că avea continuitate, însă, după cum a spus el, acesta nu se va putea încheia până când în toate şcolile generale şi şcolile medii, precum şi în căminele elevilor nu se asanaează şi nu se reconstruiesc obiective şi nu se asigură eficacitatea lor energetică. Mirović a reamintit că anul trecut cu bani din Bugetul Voivodinei au fost susţinute 122 de proiecte şi că lucrările planificate au fost efectuate în 109 de instituţii.

Anul acesta abia a început şi aceste 150 milioane de dinari reprezintă prima fază de realizare a investiţiilor importante, a spus preşedintele Mirović.

După cum a adăugat dânsul, o parte din activităţi le va efectua Cancelaria pentru Alocări Publice a Guvernului Serbiei, cu care Guvernul Provincial a stabilit o coordonare deplină, pe când alte activităţi le vor efectua autoguvernările locale.

Mihalj Njilaš, vicepreşedinte al Guvernului Provincial şi secretar provincial pentru Învăţământ, Prescripţii, Administraţie şi Minorităţi Naţionale – Comunităţi Naţionale, a accentuat că este important să se asigure infrastructura corespunzătoare în baza standardelor europene în învăţământ şi educaţie, avându-se în vedere în primul rând interesele coopiilor care frecventează aceste instituţii.

Dânsul a reamintit că aceasta reprezintă continuarea celor începute anul trecut, în luna mai, când Guvernul Provincial a semnat contracte pentru acordarea mijloacelor financiare pentru finanţarea şi refinanţarea elaborării proiectelor, adică a documentaţiei de proiect pentru necesităţile instituţiilor din domeniul învăţământului, respectiv pentru şcolile generale şi medii şi căminele elevilor.

– De aceea am semnat 223 de contracte şi am aprobat mijloace în valoare de 48,4 milioane de dinari pentru necesităţile a 200 de instituţii de învăţământ din Voivodina. Am vorbit şi despre aceea că este important să ajutăm instituţiile să asigure mijloace necesare pentru documentaţia de proiecte şi tehnice şi prin aceasta să se creeze condiţii prealabile pentru participarea la diverse concursuri pentru acordarea mijloacelor financiare pentru efectuarea lucrărilor, a spus Njilaš.

După cum a amintit, anul trecut prin rectificarea Bugetului Voivodinei, în luna iunie au fost asigurate 253.000.000 de dinari pentru finanţarea şi cofinanţarea reconstrucţiei şi asanării instituţiilor de învăţământ din Voivodina, iar în luna august Guvernul Provincial a semnat 80 de contracte cu reprezentanţii a 76 de instituţii din domeniul învăţământului. Mijloace financiare au primit atunci 12 de instituţii preşcolare, 38 de şcoli generale şi 20 de şcoli medii, precum şi şase cămine ale elevilor de pe teritoriul a 36 din 45 de autoguvernări locale din Voivodina.

În luna februarie curent a fost deschis un nou concurs pentru finanţarea şi cofinanţarea reconstrucţiei, asanării şi întreţinerii investiţionale a instituţiilor de învăţământ, a spus dânsul.

George SUBU

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul „Libertatea”, nr. 16 din 21 aprilie 2018