Periscop local - Covăcița/Cuvin

Împreună edificăm cultura păcii, toleranţei şi a înţelegerii

La atelierul de creaţie care a avut loc nu demult la sediul şcolii Plus din Biserica Albă s-a lucrat intensiv. Participanţii, veseli şi mulţumiţi, conduşi de cadrele didactice din rândul organizatorilor, au avut ocazia să demonstreze aptitudinile de care dispun. Într-o atmosferă pozitivă, copiii şi tinerii părinţi şi-au demonstrat inventivitatea. 
A fost aceasta una dintre activităţile permanente ale membrilor şcolii Plus, stabilită prin planul de activitate pentru acest an şcolar. Bucură prezenţa numeroşilor membri interesaţi, dar şi a copiilor şi părinţilor. Este un fapt foarte important pentru societatea noastră.
Educaţia nonformală este un aspect care ţin de toate segmentele societăţii. Tinerii sunt motivaţi să ia parte activă şi se contribuie la promovarea drepturilor omului, dialogului intercultural şi a toleranţei. În felul acesta, ei au un rol activ în societate.

Jasmina TURTUREA

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul „Libertatea”, nr. 47 din 25 noiembrie 2017