Periscop local - Covăcița/Cuvin

ÎN COMUNA COVĂCIŢA – Pachete pentru pensionari

ÎN COMUNA COVĂCIŢA –  Pachete pentru pensionari

Cu sprijinul Provinciei Voivodina, Comuna Covăciţa a asigurat 8000 de pachete cu produse alimntare şi chimice menite pensionarilor ale căror venituri nu depăşesc suma de 30.000 dinari. Aceste pachete au fost distribuite şi persoanelor care se află în evidenţa Centrului de Asistenţă Socială.

Aceasta nu este unica măsură de sprijin menită cetăţenilor din partea Comunei Covăciţa. Comandamentul pentru starea de urgenţă al Comunei Covăciţa, în fruntea căruia se află primarul Milan Garašević, a organizat şi centre de contact prin intermediul cărora cetăţenii pot obţine sprijin din partea voluntarilor.

Valentin MIC

Textul integral îl puteţi citi în numărul din 9 mai