Temperaturile estivale ridicate pot fi o problemă pentru multe instituții care, datorită suprafeței lor mai mari, necesită sisteme de răcorire mai performante. Acest lucru este valabil mai ales pentru instituțiile medicale, care trebuie să acorde mare atenție acestui fapt.

Pacienții, dar și angajații Spitalului din Zrenianin, sunt conștienți că în ultimii ani clădirea noului spital a avut probleme majore în ceea ce privește aerul climatizat. Pacienților le-a fost foarte greu în timpul șederii la spital, dar de asemenea și personajului medical, mai ales în decursul intervențiilor chirurgicale. Această problemă a fost rezolvată.

În baza Concursului public pentru finanțarea, respectiv cofinanțarea construcției, întreținerii și dotării cu aparatură sanitară, Secretariatul Provincial pentru Sănătate a alocat Spitalului General „Đorđe Joanović“  din Zrenianin fonduri pentru procurarea, instalarea și punerea în funcțiune a unui sistem de climatizare cu un condensator de răcit aerul. Noul sistem de răcire, cu capacitate de 1,2 MW, asigură condiții de lucru adecvate în secțiile din noua unitate a spitalului, în timp ce secțiile din clădirile vechi răcesc încăperile cu aparate de aer climatizat.

Florin RAȘA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 32 din 10 august 2019