În luna octombrie au fost oferite 1.700 de locuri de muncă

 

În baza  datelor Serviciul Naţional pentru Angajarea în Câmpul Muncii , la finele luni trecute în Voivodina au existat 115.310 de şomeri, ceea ce este cu 20.239 de şomeri mai puţini faţă de starea de la începutul anului curent. Cei mai mulţi şomeri există în Banatul de Sud – 35.742, apoi în Srem – 15.772, în Banatul Central – 10.609, iar în Banatul de Nord – 7.693 de şomeri.

La finele lunii trecute, în Voivodina au fost înregistrate 1.701 de anunţuri  pentru angajarea în câmpul muncii. Cea mai mare cerere pentru noi angajaţi în câmpul muncii s-a înregistrat în regiunea Bačka de Sud – 611, apoi în Srem – 344, iar în Banatul de Sud – 288 de posturi de muncă.

Luna trecută, în Voivodina au existat 10.150 de şomeri, ceea ce este cu 6,33 la sută mai mult faţă de acum un an de zile şi chiar cu 30 la sută mai mul faţă de luna septembrie a anului curent. Cei mai mulţi şomeri din Voivodina – 42.941 – dispun de cel de-al doilea nivel de pregătire de specialitate, pe când cu gradul trei de specialitate sunt înregistrate 22.773 de persoane. Cu pregătire şcolară medie, respectiv cu gradul patru de pregătire şcolară, în evidenţele privind numărul şomerilor există 29.659 de persoane, cu gradul cinci – 594 de şomeri, cu gradul şase – 2.729 de persoane, cu pregătire superioară de specialitate există 2.355 de persoane, iar cu primul grad de pregătire universitară – 9.752 de persoane..

Când este vorba despre persoanele care nu au pregătire de specialitate, în evidenţele şomerilor din Voivodina şi pe mai departe  aproape jumătate din numărul total o constituie aceia care caută post de muncă, aşa că există domenii în care ei sunt mai mulţi decât aceia cu specialitate.

Din cei 115.310 de şomeri din Voivodina de la finele lunii trecute, cei mai mulţi sunt şomerii care au avut între 55 şi 59 de ani – 15.144 de persoane, iar apoi aceia cu vârsta cuprinsă între 50 şi 54 de ani – 14.904 de persoane. Pe locul trei se află şomerii cu vârsta între 40 şi 44 de ani – 13.522 de persoane. Mai trebuie adăugat că la finele lunii octombrie 9.541 de şomeri au avut între 60 şi 65 de ani. În evidenţele şomerilor, la finele lunii trecute au existat 12.987 de persoane cu vârsta cuprinsă între 35 şi 39 de ani, precum şi 12.199 de persoane care au avut între 30 şi 34 de ani. Cu vârsta cuprinsă între 25 şi 29 de ani au existat 11.516 persoane, iar cu vârsta cuprinsă între 20 şi 24 de ani – 8.565 de persoane. În evidenţele amintite au existat şi 3.620 de persoane neangajate în câmpul muncii cu vârsta cuprinsă între 15 şi 19 ani.

George SUBU

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ,,Libertatea” din 17 noiembrie 2018.