Đorđe Miličević

Dezvoltăm toate regiunile Voivodinei, fiindcă ani în şir chiar o treime din comune s-au aflat sub media dezvoltării în Serbia, a spus Đorđe Miličević, vicepreşedinte al Guvernului Provincial.

Đorđe Miličević, vicepreşedinte al Guvernului Provincial, a înmânat zilele trecute reprezentanţilor autoguvernărilor locale din Voivodina contracte pentru construirea, asanarea şi reconstruirea relelelor de apeduct şi de canale. Valoarea contractelor este de 500 milioane de dinari, din care 60 la sută, respectiv 300 milioane de dinari, a asigurat Guvernul Provincial, iar restul mijloacelor financiare s-au asigurat din bugetele comunelor şi oraşelor. Contractele au fost semnate cu 28 de autoguvernări locale pentru 44 de proiecte.
Pentru reţele de apeduct, uzine de apă şi staţii de pompare au fost determinate 360 milioane de dinari, pe când 140 de milioane de dinari au fost separate pentru construirea reţelelor de canale.
Au fost deschise două concursuri. Primul concurs se referă la obiectivele din domeniul gospodăririi apelor, respectiv pentru reconstruirea, construirea uzinelor de apă şi a reţelelor de apeduct, pe când cel de-al doilea concurs este legat de construirea canalelor pentru evacuarea fecaliilor. Importanţa acestor două concursuri este mare, deorece calitatea apei potabile reprezintă ceva ce caraterizează calitatea vieţii în localităţile rurale, a spus vicepreşedintele Miličević şi a adăugat că un mare neajuns constă în aceea că unui mare număr de localităţi din Voivodina le lipsesc reţele de canalizare.
După cum a spus dânsul, construirea reţelelor de canale şi de apeduct se află în vârful priorităţilor, precum şi construirea infrastructurii şoselelor cu care sunt de acord şi cetăţenii, precum şi reprezentanţii autoguvernărilor locale.
Nu se neglijează nici celelalte investiţii, cum ar fi reconstruirea şcolilor, spitalelor, căminelor sanitare, centrelor gerontologice, dar şi a apeductelor şi a canalizării, care la fel se află în vârful priorităţilor, a subiniat Miličević. Din Bugetul Provincial, mijloace financiare însemnate se separă chiar pentru aceste meniri, mulţumită cărora se îmbunătăţesc condiţiile de viaţă în localităţile din întreaga Provincie Voivodina.
În felul acesta dezvoltăm toate regiunile din Voivodina, fiindcă ani în şir din 19 comune, în loc să fie iniţiatorul dezvoltării, chiar o treime au fost sub media dezvoltărtii în Serbia, a reamintit vicepreşedintele Guvernului Provincial. Această situaţie trebuie depăşită printr-o mare muncă, prin cicluluri investiţionale şi prin eforturi.
La semnarea contractelor a fost prezent şi Vuk Radojević, secretar provincial pentru Agricultură, fiindcă mijloacele financiare au fost separate de la acest secretariat prin concursul anual pentru dezvoltarea rurală. Dânsul a subliniat că din cele 300 milioane de dinari 250 milioane de dinari au fost determinate pentru obicetivele legate de apă, iar 50 milioane pentru obiectivele pentru evacuarea fecaliilor şi pentru canalizare.

George SUBU

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul „Libertatea”, nr. 19 din 12 mai 2018