Voivodina

ÎNTÂLNIREA TRADIŢIONALĂ LA FRONTIERELE DINTRE SERBIA, UNGARIA ŞI ROMÂNIA

ÎNTÂLNIREA TRADIŢIONALĂ LA FRONTIERELE DINTRE SERBIA, UNGARIA ŞI ROMÂNIA

Această întâlnire a avut loc în cadrul programului de colaborare euroregională D.K.M.T.Întâlnirea tradiţională la frontierele dintre Serbia, Ungaria şi România, în cadrul programului de colaborare euroregională D.K.M.T., a avut loc lângă piatra de frontieră „Triplex confinium” lângă localitatea Rabe din comuna Novi Kneževac, Kibekhaze din Ungaria şi Beba Veche din România. Au participat oficialităţile din Voivodina, județele de frontieră, autoguvernările locale şi cetăţenii din aceste localităţi de frontieră. Cu această ocazie, în zilele de week-end această trecere de frontieră a fost deschisă. Ognjen Bijelić, secretar provincial pentru Dezvoltarea Regională, Colaborarea Interregională şi Autoguvernările Locale, a afirmat că ceremonia tradiţională de deshidere temporară a trecerilor de frontieră dintre cele trei localităţi, situate în trei ţări vecine, în cadrul posibilităţilor pe care le oferă instituţiile structurale ale Euregiunii D.K.M.T., are loc din anul 1997.

George Subu

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul”Libertatea” din 1 iunie a.c.ÎNTÂLNIREA TRADIŢIONALĂ LA FRONTIERELE DINTRE SERBIA, UNGARIA ŞI ROMÂNIA