Periscop local - Alibunar

IVAN BOŠNJAK, SECRETAR DE STAT ÎN MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI DE STAT ŞI AUTOGUVERNĂRII LOCALE, ÎN VIZITĂ DE LUCRU ÎN COMUNA ALIBUNAR

Minorităţile naţionale punte de colaborare interstatală
Duminică, 15 decembrie curent, Ivan Bošnjak, secretar de stat în Ministerul Administraţiei de Stat şi Autoguvernării Locale şi Minorităţi Naţionale şi membru în Comisia Interparlamentară pentru Drepturile Minorităţilor Naţionale, a efectuat o vizită de lucru în Comuna Alibunar. În sala festivă a Primăriei Comunale, onoratul oaspete a avut o întrevedere cu reprezentanţii Uniunii Sârbilor din România şi ai Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia, la care s-a informat despre poziţia celor două minorităţi naţionale, sârbă şi română din cele două state vecine şi prietene, România şi Serbia.
În cuvântul său de adresare, onoratul oaspete a salutat prezenţa invitaţilor la această şedinţă de lucru care a pus în focar iniţierea unor noi posibilităţi de îmbunătăţire şi de respectare a drepturilor de care trebuie să beneficieze, pe bază de reciprocitate interstatală, apartenenţii etniei sârbe în România şi ai etniei române din Serbia.
,,Prima concluzie de la această întâlnire se va reflecta asupra reluării activităţii Comisiei Interstatale pentru Drepturile Minorităţilor Naţionale, ceea ce implică includerea directă a celor două entităţi naţionale, a sârbilor din România şi a românilor din Serbia. Doar în acest mod vom reuşi să reactivăm această comisie interparlamentară, care din acest moment îşi va relua activitatea, pentru a contribui la avansarea exercitării drepturilor minorităţilor naţionale în cele două state care cultivă o prietenie seculară de invidiat, Serbia şi România. Al doilea lucru care a fost stabilit în cadrul acestei întrevederi se referă la intensificarea colaborării transfrontaliere pe tărăm economic, cultural şi sportiv. Această colaborare se referă şi la schimbul de experienţe pe diferite domenii, cu accentul pe posibilităţile de promovare şi avansare a învăţământului în unităţile şcolare şi la nivel liceal. De asemenea s-a propus să se acorde sprijin în domeniul autoguvernării locale, care include uzul oficial al limbii materne în comunităţile în care trăiesc apartenenţii minorităţilor naţionale, precum şi să se asigure colaborarea în domeniul administraţiei juridice în relaţiile sârbo-române la nivel de stat. Sperăm ca prin reluarea activităţii Comisiei Interstatale să fie elucidate
,,Mă simt foarte onorat că s-a realizat întâlnirea cu reprezentanţii Uniunii Sârbilor din România, deoarece cele două etnii, respectiv apartenenţii minorităţii naţionale sârbe şi ai minorităţii naţionale române, reprezintă o punte de colaborare între cele două state vecine şi prietene, Serbia şi România. În cadrul acestei şedinţe de lucru au fost punctate câteva segmente ale colaborării transfrontaliere. Este vorba de colaborarea pe plan cultural, ceea ce a existat şi până în prezent, doar că această activitate trebuie intensficată. Au fost formulate şi unele idei cu privire la acordarea unui sprijin schimbului de experienţe între cadrele didactice. De asemenea aşteptăm intensificarea colaborării transfrontaliere cu prietenii noştri din România, iar aceasta trebuie soluţionat în temeiul cooperării dintre cele două state înfrăţite, Serbia şi România. La fel au fost trasate şi unele idei care se vor implementa în urma reluării activităţii Comisiei Interstatale”, a accentuat, printre altele, Daniel Magdu, preşedintele Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia.

                                                                                                                                                   Ion Mărgan

Articolul îl puteţi citi integral în săptămânalul ,,Libertatea”, nr. 51, din 21 decembrie 2019

 

,,Vom continua să soluţionăm în comun problemele cu care se confruntă cele două entităţi naţionale din România şi Serbia. Este nevoie de stabilirea unui proiect naţional care se va derula pe parcurs cu sprijinul celor două state în care trăiesc apartenenţi ai minorităţilor naţionale sârbă şi română. Uniunea Sârbilor din România sprijină realizarea proiectelor transfrontaliere care vor fi benefice pentru ambele entităţi naţionale. În cadrul acestei şedinţe au fost stabilite câteva idei premergătoare care vor scoate în evidenţă menţinerea identităţii naţionale a celor două minorităţi naţionale”, a concretizat, printre altele, Ognjan Krstić, preşedintele Uniunii Sârbilor din România.
La discuţiile pe tema colaborării dintre cele două minorităţi naţionale a luat cuvântul şi Excelenţa Sa Dan Constantin, consul la Consulatul General al României la Vârşeţ, care a aminitit necesitatea intensificării colaborării în domeniul culturii între cele două entităţi naţionale, sârbi şi români, fiind vorba de deschiderea unor noi posturi de muncă pentru tinerii actori care pot fi angajaţi în teatrele profesioniste din Timişoara şi Vârşeţ.
Despre realizarea drepturilor etniei române din Serbia au vorbit: prof. Rodica Almăjan, preşedintele Consiliului Executiv al Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia, Stevan Mihailov, preşedintele Comunităţii Românilor din Serbia, precum şi preşedintele Comunei Alibunar, Dušan Dakić, şi Danijela Lončar, prefectul Districtului Banatului de Sud. După cum au menţionat reprezentanţii autoguvernării locale, în Comuna Alibunar este respectată pe deplin exercitarea drepturilor minorităţilor naţionale în conformitate cu prescripţiilor legale în vigoare.