Retrovizor

La 25 de ani de apariție

La 25 de ani de apariție
,,Larg concepută, sărbătorirea jubileului ,,Libertății” a prezentat nu numai marcarea festivă a 25 de ani de apariție neîntreruptă a ziarului, ci o activitate multilaterală de mare amploare, de o însemnătate trainică, o congruență de eforturi comune și multiple care tind să caute și să găsească noi modalități, noi forme de activitate și colaborare, noi energii și elanuri îndreptate spre noi și mari succese”, înregistrează presa vremii.

La 17 mai 1970 a apărut „Libertatea” – ediție specială, în numai două pagini, sau, cum scria Aurel Gavrilov în articolul său de fond, ,,O foaie cu o singură foaie” în care s-a făcut o retrospectivă a drumului ,,Libertății”, s-a scris despre numărul jubiliar care urma să apară pe 27 mai, despre activitatea de până aci a redacției ziarului și despre activitatea de-a lungul anilor a întregului colectiv al Casei de presă și editură „Libertatea”, precum și despre extinderea rețelei de colaboratori. În pagina a doua a fost reprodusă, în dimensiuni autentice, prima pagină a primului număr de ziar, din 27 mai 1945, cu fotografia și articolul președintelui Iosip Broz Tito, respectiv discursul lui rostit în ziua de 9 mai 1945 la Postul de radio Belgrad.

Numărul jubiliar, purtând data de 27 mai, a fost tipărit în 40 de pagini, într-o ținută grafică cu adevărat excepțională, fiind realizat cu ajutorul, sau mai bine zis contribuțiile unui număr mare de prieteni și colaboratori ai ziarului. În pagina întâia a apărut un singur articol – editorialul ,,Un sfert de secol al cuvântului gazetăresc liber și nestingherit”, semnat de Aurel Gavrilov, redactor șef al ziarului și telegramele de salut. A fost aceasta numărul cu cele mai multe pagini apărut în cei 25 de ani de viață.

,,Cuvântul ,,Libertății” a fost perpetuat, iată douăzeci și cinci de ani”, spune Aurel Gavrilov în editorialul său. ,,La 27 mai 1945, intrând cu prima sa ediție în casele românilor din Voivodina, ,,Libertatea” a început convorbirea despre interesele, grijile și dorințele comune.

Costa ROŞU

Articolul integral îl puteţi citi în numărul din 9 mai 2020