Festivitate pe măsura jubileului

Pe data de 21 februarie este Ziua Internațională a Limbii Materne. Anul acesta, la Covăcița această zi a fost marcată pentru a douăzecea oară, la eveniment fiind prezenți numeroși invitați și reprezentanții ai ambasadelor Slovaciei, României și Ungariei.

Festivitatea a avut loc la Centrul de Afaceri ,,Relax”. Au luat parte reprezentanți din partea Ministerului de Învățământ, Știință și Dezvoltare Tehnică, consiliilor naționale ale românilor, slovacilor, maghiarilor și rromilor, comunei Covăcița și instituțiilor din comună.

Evenimentul l-a inaugurat Milan Garašević, președintele comunei Covăcița. A urmat un program cultural pregătit de elevii Liceului ,,Mihajlo Pupin” în colaborare cu Galeria de Artă Naivă ,,Babka”.

Despre marcarea Zilei Internaționale a Limbii Materne au vorbit dr. Milan Pašić, adjunctul ministrului Învățământului și Bogdan Velișcu, primul secretar al Ambasadei României la Belgrad.

,,Românii din Serbia păstrează limba în casele și familiile lor, dar și prin sistemul de învățământ. În acest domeniu Consiliul Național Român a realizat succese deosebite. Limba noastră o păstrăm prin scris, cântec și prin bogăția patrimoniului cultural al românilor de pe aceste meleaguri”, a menționat Daniel Magdu, președintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia.

În programul cultural, minoritatea română a fost reprezentată de taraful Căminului Cultural ,,Doina” din Uzdin condus de Lințu Lința.

Sursa: RTV OK