Unul din proiectele promițătoare de cercetare pe care l-a realizat Facultatea de Ştiințe Naturale și Matematică a Universității din Novi Sad, în cadrul Programului de proiecte excepționale ale tinerilor cercetători, denumit Promis”, menit proiectelor în faze iniţiale de cercetări şi consacrate tratării apelor reziduale, este “Advanced proceses using green an cost – effective materials – WasterWater -Force – WWF”, iar câmpul lui de cercetare este protejarea mediului ambient, cu accentul pe procesele de tratare a apelor reziduale. Țelul cheie al proiectului îl constituie cercetarea și dezvoltarea proceselor progresive de tartare a apelor reziduale și alternativele ecologice acceptabile noilor generații, precum și integrarea științei în acest domeniu.

Cercetătorul principal al acest proiect este dr. Djurdja Kerkez, docent la această facultate, Departamentul pentru chimie, biochimie și protecția mediului ambiant, membră a Societății Sârbe pentru Protecția Apelor, membră a Uniunii Inginerilor și tehnicienilor din Serbia, și membră a Ascoiației Internaționale pentru Ape – IWA.

După cum s-a spus în cadrul echipei de cercetători, proiectul dispune de o structură cu mai multe straturi și este compus din mai multe puncte cheie, începând de la sinteza și categorizarea materialelor, aplicarea lor în procesele de apărare a apelor reziduale prin anumite tratări, accentul fiind pus pe efectele folositoare ale energiei regenerabile.

George SUBU

Articolul integral îl puteți citi în numărul 22 din 30 mai 2020