Teodora Smolean a fost aleasă coordonatoare

– Apreciez că astăzi la Panciova are loc un moment istoric, pentru că Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, care anul trecut a marcat 100 de ani, astăzi la Panciova, respectiv în Serbia, înființează o filială – a declarat Nicu Ciobanu directorul Casei de Presă și Editură ,,Libertatea” la începutul festivității ce a avut loc pe data de 06 februarie la sediul trustului de presă.

Nicu Ciobanu a spus că așa cum este firesc ca ziariștii români din Serbia să fie și membri ai Uniunii Ziariștilor din Serbia este tot atât de firesc să fie și membri ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.

– Dacă nu altceva, limba în care ne exprimăm este limba română. Este firesc să fim și membri ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Cred în această filială. Pe parcurs putem avea o colaborare deosebită.

Președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Doru Dinu Glăvan, a vorbit despre relațiile sale de colaborare cu conducerea și cu ziariștii Casei de Presă și Editură ,,Libertatea” din vremea când a fost director al Postului de Radio Reșița, dar și despre cooperarea cu Societatea Ziariștilor din Voivodina și cu Uniunea Ziariștilor din Serbia, cu care are semnate parteneriate de colaborare din anul 2004. Glăvan a mai spus că înfiițarea filialei UZP din Panciova este un moment istoric. ,,Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România nu este unica organizație de breaslă din România, dar este unica prin forța ei, prin faptul că este recunoscută de Parlament, de Guvern, de toate autoritățile”, a completat președintele UZP.

Glăvan a precizat că în bazele de date ale UZP se află peste 3.500 de membri din toate trusturile de presă din România și din filiale din America, Australia, Europa și din Asia, la Beijing.

Pentru că în anul 2019 UZP a sărbătorit 100 de ani de existență, Doru Dinu Glăvan i-a oferit lui Nicu Ciobanu medalia de aur a celor 100 de ani de existență a UZP, iar Casei de Presă și Editură ,,Libertatea” i-a dăruit Placheta Omagială a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.

A urmat înmânarea carnetelor de ziarist câtorva dintre jurnaliștii prezenți. Există posibilitatea ca și alți ziariști de etnie română din Serbia care întrunesc criteriile din Statutul UZP să devină membri.

Glăvan a mai subliniat că patronul spiritual al UZP este marele poet și ziarist Mihai Eminescu.

Miron Manega, membru în consiliul director al UZP, a vorbit în continuare despre Eminescu și importanța lui Eminescu în viața Uniunii. El a punctat și câteva momente istorice din viața de jurnalist a lui Eminescu, constatând că ,,tot ce a suferit, a suferit ca jurnalist”.

– Pentru noi, cei din Uniunea Ziariștilor, Eminescu este reperul moral și profesional, pentru că este cel pe care îl avem ca exemplu în demersurile noastre, a menționat Manega și a completat: ,,Astăzi în România presa suferă de o boală grea. Majoritatea ziariștilor au devenit mercenari…”

Dânsul a mai spus că și din acest motiv cei din conducerea UZP încearcă se redea demnitate acestei profesii nobile care l-a dat pe Eminescu.

Firiță Carp, membru Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, a vorbit despre întâlnirile pe care UZP le are cu jurnaliștii din toată țara, genericul acestor întâlniri fiind ,,Convorbiri jurnalistice”. Reuniunile au dus la o cunoaștere mai amplă a ziariștilor din diferite părți ale țării, a intereselor și țelurilor comune, la solidarizarea de breaslă și solidarizarea întru românism.

Valentin MIC

Textul integral îl puteți citi în numărul 7 din 15 februarie 2020 al săptămânalului ,,Libertatea”