„Inegalitatea ca provocare”

În ultimii ani, problema inegalității devine din ce în ce mai importantă. Inegalitatea de șanse a devenit o problemă multidimensională. Garantarea faptului că toate persoanele au șanse egale să reușească reprezintă un obiectiv de politică; există un consens mai clar de a acționa în vederea realizării acestui obiectiv decât pentru îndeplinirea obiectivului care vizează obținerea unor rezultate egale.

Pornind în această ordine de idei, în cadrul proiectului  „Provocarea inegalității – combaterea inegalității de gen prin educația bazată pe teatru, printre grupurile cele mai vulnerabile din Serbia”, inițiat de Asociația pentru Sănătatea Sexuală și Reproductivă din Serbia, cu sprijinul organizațiilor partenere din Vârșeț, în amfiteatrul Școlii de Înalte Studii pentru Educatori a avut loc spectacolul „Inegalitatea ca provocare”. La acest spectacol interactiv toți spectatorii au devenit actori, spre a își dea seama cât le este de greu sau ușor actorilor să intre în rol, cum se realizează rolurile și ce înseamnă să îndeplinești un rol într-un spectacol. Obiectivul acestui demers a fost să le stârnească empatia și toleranța față de cei „diferiți”, prin abordarea temelor propuse: inegalitatea de gen și empatia față de grupurile vulnearbile.

Proiectul este susținut de către Centrul german „Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH”. Centrul de Cercetare și Educație, condus de dr. Nataša Sturza, sprijinit de Școala de Înalte Studii, este una dintre organizațiile implicate în  proiect.

Mariana STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 20 din 18 mai al săptămânalului ,,Libertatea”