La sediul Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina din Zrenianin, marți, 27 martie, a avut loc cea de-a doua şedinţă a Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia, în anul 2018. Sesiunea a fost prezidată de Daniel Petrovici, preşedintele C.N.M.N.R.S., care a constatat că la întrunirea de la Zrenianin au fost prezenţi 14 membri ai Consiliului Naţional şi a pus la vot aprobarea procesului verbal de la şedinţa anterioară, desfăşurată pe 26 ianuarie la Uzdin. Pe ordinea de zi au figurat 6 puncte: propunerea şi adoptarea Calcului final, Raportului financiar şi Raportul Revizorului privind activitatea Consiliului Naţional Român pentru anul 2017, adoptarea raporturilor de activitatea şi cele financiare ale C.P.E. “Libertatea” şi Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina, al căror fondator este C.N.M.N.R.S., precum şi adoptarea hotărârilor Consiliului Executiv şi diverse.

În debutul sesiunii , Daniel Petrovici a prezentat succinct raportul şi părerea Revizorului, care a constatat că fondurile financiare de care a dispus Consiliul Naţional au fost gestionate pozitiv. Raportul financiar a fost prezentat de către Marcel Drăgan, secretar al Consiliului Naţional, care a subliniat că în raport a fost inclus fiecare dinar gestionat şi de către C.N.M.R.S., aceste fonduri fiind cheltuite în concordanţă cu prescripţiile legale. Raportul statistic a fost trimis Ministerului Finanţelor și Agenției pentru Registrele Economice și a primit aviz pozitiv de la aceste instituții, fiind publicat pe site-ul lor.

Din Bugetul republican a fost destinate fonduri de 14.160.015 dinari, alte surse transferate de P.A. Voivodina, 5.239.889 dinari, surse cu menire comună, 49.140,78 dinari și transfer din anul 2016, 1.065.439, 86 dinari, astfel că bugetul realizat al Consiliului Național Român pentru anul 2017 este de 20.514.418,78 dinari. La acest punct nu au mai luat cuvânt alți membri ai C.N.M.N.R.S., acesta fiind adoptat cu votul unanim al celor prezenți la ședință. Nicu Ciobanu, director al C.P.E. “Libertatea” şi Doru Ursu, director al  Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina, au expus în continuarea rapoartele financiare şi cele activitate ale instituţiilor al căror fondator este Consiliul Naţional.

În intervenția sa, Dorul Ursu, directorul I.C.R.V. a prezentat Raportul de activitate al acestei instituții de primă importanță: “Pe întreg parcursul anului 2017, Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina a desfășurat o activitatea continuă conform Programului de activitate pe anul respectiv, adoptat de Consiliul de Administrație și fondatorii I.C.R.V: C.N.M.N.R.S. și Guvernul provincia, care s-au încheiat cu rezultate vizibile în cadrul tururo celor patru departamente ale sale. Ambele programe au fost ambițioase, cuprinzând numeroase proiecte, atât de docuentare în teren și organizare a numeroselor reuniuni și conferințe, cât și de sprijinire a celor mai importante manifestări culturale (științifice, culturale, teatrale și folclorice) ale românilor din Voivodina”, a precizat Doru Ursu, dierctor al I.C.R.V.

Referitor la funcţionarea “Libertăţii”, Nicu Ciobanu a menţionat că gestionarea a avut un curs pozitiv, fiind una responsabilă, profesională, respectând prevederile și normele juridice în vigoare. Toate obligațiile C.P.E. “Libertatea” față de publicații, angajați, tipografii și față de stat au fost respectate la timp.  Publicaţiile au apărut la timp, ziarul “Libertatea” în 52 de numere, “Bucuria copiilor” și “Tinerețea” în 12 numere, patru numre ale revistei “Lumina”. “Editura a publicat opt titluri de carte,  dar trebuie să menționez că doar trei dintre ele cu sprijinul Secretariatului Provincial pentru Cultură și în mod aparte sprijinul Consiliului Național Român pentru două manuscrise.

În cazul în care acest sprijin nu exista, manuscrisele n-ar fi văzut lumina tiparului.  În anul 2017 am marcat trei jubilee importante, 70 de ani de beletristică la Editura “Libertatea”, 70 de ani existență a revistei “Lumina” și 45 de ani ai revistei “Tinerețea” Gestionarea pozitivă a fost confirmată şi de Agenție pentru Registrele Economice, care a constatat că activitatea casei a fost pozitivă, cea financiară, la fel, dar cu un efort în plus din partea casei și angajaților ei.

O problemă nerezolvată rămâne Există unele dificultăţi când este vorba de “resursele umane”, respectiv imposibilitatea de a angaja noi oameni, dar sperăm că în anul 2018, vom începe să primim în locurile vacante ale oamenilor care s-au pensionat, ziarişti în raport de muncă. “Libertatea” avea 28 de angajați, astăzi are 20, deși tot la trei luni înaintăm cereri, indicăm asupra necesității de a ni se permite noi angajări, dar nu obținem, iar volumul publicaţiilor a rămas acelaşi.

Rămâne o problemă deschisă și în continuare, o să facem aceste cereri, precum și o problemă deschisă de prin anii ’90 rămâne nerezolvarea statului Editurii “Libertatea”. Până în anii ’80,  Editura avea redactor responsabil, finanțat de C.E. al P.A. Voivodina, astăzi, acest compartiment al casei, nu mai există. La fel și redactorul responsabil al revistei “Lumina”, toate aceste posture se asigură din banii casei”, a făcut referiri Nicu Ciobanu, directorul C.P.E. “Libertatea”. Raportul a fost adoptat cu vot unanim.

Dan MATA

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul „Libertatea” din 7 aprilie 2018