Primul număr al săptămânalului ,,Libertatea”, publicat în 27 mai 1945. Imaginea respectivă este reprodusă după original și se află la intrarea în sediul C.P.E. ,,Libertatea” din Panciova

1945

Pe data de 27 mai, la Vârșeț, a apărut primul număr al ziarului ,,Libertatea” în numai patru pagini (1.800 de exemplare), conceput de Vasile Vasko Popa, Todor Milovan și Aurel Gavrilov, redactor responsabil al ziarului.


1946

Din ianuarie apare primul supliment al ziarului – ,,Cuvântul tineretului”. După trei luni apare și suplimentul ,,Libertatea literară”, apoi văd lumina tiparului ,,Bucuria pionierilor” și ,,Calendarul poporului”.


1947

Apar primele titluri de beletristică originală în limba română la Editura ,,Libertatea”: ,,În zori” de Mihai Avramescu (poeme), ,,Cântecul satului meu” de Ion Bălan și ,,Drum prin noapte și prin zi” poeme de Radu Flora (poeme).

 


Colectivul „Libertății” în 1951: Nicolae Vinu, Dobrila Jovanović, Ruja Trifu, Andrei Trifon, Aurel Trifu, Ilie Dolinga, Maria Todor – Dolinga, Cornel Bălică, Iuliana Avramescu, Valeriu Idvorean și Mihai Condali

1952

Din 1 ianuarie și până în iulie 1954, ,,Libertatea” apare ca ziar bisăptămânal: în zilele de joi (4 pagini) și duminică (6 pagini).


1953

La începutul lunii aprilie 1953, prin integrarea ziarului ,,Libertatea”, a revistelor ,,Lumina“, ,,Bucuria pionierilor” și ,,Femeia nouă”, a Editurii și Tipografiei ,,Libertatea”, se înființează Casa de Presă și Editură ,,Libertatea” cu sediul la fosta băncă ,,Luceafărul”.


1953-1955

În perioada 1953-1955 ziarul a avut cel mai mare tiraj: 6.700 de exemplare pe număr.


1959

A avut loc prima ediție a Jocurilor Sportive Sătești ,,Cupa Libertății” la fotbal și la alte ramuri sportive.


1962

Din noiembrie 1962 redacția săptămânalului ,,Libertatea”, pe urmă și redacțiile celorlalte publicații, dar și editura, au trecut la Panciova.


1969

În anul 1969 ziarul și-a majorat numărul de pagini de la 12 la 16, fiind tipărit în format C3 și

într-un tiraj de 5.500 de exemplare pe număr.


Festivitatea de aniversare la 25 de ani ai săptămânalului, 1970 – Adunarea Orașului Panciova

1970

Numărul jubiliar al ziarului la 25 de ani de apariție, cu data de 27 mai 1970, a fost tipărit în 40 de pagini.


1977

Apare primul număr cu pagini color și câteva suplimente: ,,Monumente istorice”, ,,Colonia literară”, ,,Cupa Libertății”.


1980

Libertatea” apare, pentru prima dată în istoria ei, sub formă de cotidian în zilele de 5, 6, 7 și 8 mai, din cauza încetării din viață a președintelui țării, mareșalul Iosip Broz Tito.


1983

Redacția „Libertății” a inițiat formarea unui punct de corespondență la Novi Sad. Primul ziarist trimis a fost Mărioara Stojanović, urmată de Costa Roșu.


Ședința Consiliului revistei ,,Tribuna tineretului”, Panciova 1987

1988

În februarie, un colegiu al redacției C.P.E. ,,Libertatea” trece la Novi Sad.

* * *

Manifestarea culturală a Editurii „Libertatea”, închinată cărţilor şi autorilor ei, „Un an editorial într-o singură zi”, a fost inițiată în anul 1988 și a avut până în prezent 18 ediții (1996; 1997, 1998, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015-2016, 2017-2018)


Marcarea jubileului: 40 de ani de apariție a ziarului (Alibunar, 27 mai 1990)

1990

După evenimentele politice din 1989 redacția săptămânalului ,,Libertatea” revine, în 1990, la Panciova.


1993

În vara anului 1993, din cauza crizei economice din țară, ziarul se transformă în format de revistă ilustrată. Primul număr din seria nouă a apărut în 16 pagini, format A4, cu prima și ultima pagină color.


1995

În ianuarie 1995 a apărut primul număr al ziarului cu mai multe pagini color, în 48 de pagini, într-o ținută grafică mai bună, cu materiale mai interesante și mai bine elaborate.

* * *

Publicul la festivitatea de aniversare în anul 1995

 

Pe 27 mai, la Panciova, C.P.E. „Libertatea” a aniversat 50 de ani de apariție continuă a săptămânalului ,,Libertatea”. La Centrul Cultural a avut loc un program, fiind înmânate diplome și mențiuni colaboratorilor.

* * *

În numărul 29 al ziarului ,,Libertatea” (22 iulie) a apărut primul număr al revistei de etnografie și folclor ,,Tradiția”, editată de Fundația (Societatea) de Etnografie și Folclor din Voivodina (redactor-șef și responsabil: Vasa Barbu, secretar de redacție: mr. Romanța Iovanovici).


1997

Pe 24 și 25 octombrie, la sediul Casei „Libertatea” din Panciova s-au sărbătorit 50 de ani de beletristică românească printr-un colocviu științific, cu numeroase comunicări.


2000

La ședința angajaților Casei de Presă și Editură „Libertatea” din Panciova, pe data de 9 octombrie, în urma demisionării Mărioarei Stojanović din funcția de director și a lui Ioța Bulic din postul de redactor-șef și responsabil al săptămânalului Libertatea“, până la adoptarea unei decizii a Adunării Voivodinei, în calitate de fondator, despre numirea noilor cadre de conducere, s-a hotărât ca „Libertatea“ să fie condusă de un colegiu format din: Aurel Brăgean, Nicu Ciobanu și Eugenia Bălteanu, iar săptămânalul ,,Libertatea” să fie redactat de un colegiu de redacție format din Florin Țăran, Nicolae Moise și Simeon Lăzăreanu.

* * *

La Editura ,,Libertatea“ a apărut, pe la sfârșitul lunii octombrie, primul CD în limba română care cuprinde o minibibliotecă, bancă de date utile și necesare despre românii din Voivodina. Cele nouă titluri cuprinse pe CD sunt cărțile Editurii „Libertatea“ din ultimii ani ai deceniului nouă care s-au impus drept opere de referință despre noi înșine la cumpăna dintre două milenii. Autorul CD-ului este Nicu Ciobanu, redactor-șef și responsabil al Editurii „Libertatea“. Realizarea tehnică, respectiv designul, se datorează lui Marius Roșu din Novi Sad.

* * *

La ședința Adunării P.A. Voivodina, ținută pe 22 noiembrie, au fost alese cadrele de conducere ale mijloacelor de informare al căror fondator este Adunarea, precum și membrii comitetelor de conducere și de supraveghere. Astfel, director ad interim al Casei de Presă și Editură „Libertatea“ a fost ales Aurel Berlovan, iar la postul de redactor responsabil ad interim a fost numit Simeon Lăzăreanu.


2001

Expoziție de calendare de perete publicate în ziarul ,,Libertatea” pe parcursul anilor aflate în holul instituției „Libertatea“ din Panciova

La ședința Adunării Voivodinei din 24 mai au fost numiți noii directori ai caselor de presă și editură din Voivodina. Director al Casei de Presă și Editură „Libertatea“ din Panciova a fost numit Nicu Ciobanu, scriitor și publicist român din Voivodina.

Bibliografia săptămânalului ,,Libertatea” (1945-2011 publicat în mai multe cărți), Costa Roșu, Editura ,,Libertatea”

* * *

C.P.E. „Libertatea“ din Panciova a aniversat, pe 27 mai, trei jubilee: 57 de ani ai săptămânalului ,,Libertatea”, 55 de ani ai revistei ,,Lumina” și 55 de ani de la publicarea primelor cărți de beletristică cu sigla Editurii „Libertatea“.

– Va urma –

———————-

* Sursa: ,,Libertatea 1945-1995 Ani de memorie jurnalistică”, Costa Roșu, Ioța Bulic și Simeon Lăzăreanu;
Editura ,,Libertatea”, Panciova 1995
,,Dicționar cronologic Libertatea 1945-2010″, Costa Roșu; Editura ,,Libertatea”, Panciova 2012

 Teodora SMOLEAN