Retrovizor

„Libertatea” – săptămânal în format de revistă ilustrată

„Libertatea” – săptămânal în format de revistă ilustrată
În vara anului 1993, în funcția de director ad-interim al Casei de Presă și Editură „Libertatea”, după încetarea din viață a lui Vasile Beca, vine Slavco Almăjan, iar în funcția de director adjunct Mărioara Stojanović.

După șase luni Mărioara Stojanović preia funcția de director, iar Slavco Almăjan este numit locțiitor. Ioța Bulic, până aci redactor șef ad-interim, este numit redacor-șef și responsabil.

Ce caracterizează perioada respectivă? O situație cu adevărat dificilă, vremuri grele, eforturi mari în vederea menținerii publicațiilor noastre și îndeosebi a ziarului care era pe cale de a-și înceta apariția.

Una din măsurile eficiente în această direcție a fost transformarea „Libertății”, schimbarea fizionomiei și a concepției în vederea orientării spre „săptămânal atractiv, viu, care promova, în primul rând, criteriile profesionale și a fi la curent cu toate fenomenele vieții noastre în mers”.

„Astăzi unele lucruri se schimbă: punctele noastre de vedere se schimbă, alegem și eliminăm din viața noastră straturi care ne-au format până acum caracterul, comportamentul, stilul de viață, chiar – a spus Slavco Almăjan, directorul ad-interim al C.P.E. „Libertatea” în expunerea sa cu prilejul mesei rotunde organizate de „Libertatea” la Novi Sad, pe 24 iulie 1993, pe tema „Starea de criză și nevoia de transformare a ziarului „Libertatea”, menționând în continuare că săptămânalul nostru a existat pentru un anumit timp și un anumit spațiu istoric.

Costa Roşu

Articolul integral îl puteți citi în numărul 27 din 4 iulie 2020