Prof. dr. Adrian Negru din Alibunar:

– Sunt sigur că există o conexiune strânsă între om și Dumnezeu, deoarece sunt educat în spiritul tradițional al familiei, care mereu a fost legată de biserică. Toate praznicile bisericești
pe care le sărbătorim, ne fac emoții aparte, pe care nu le putem trăi în fiecare zi. În al doilea rând, ca istoric al artelor, am scris mult despre arta bisericească și, de fiecare dată, când am intrat în biserică, am avut emoții foarte mari, care cred că erau stârnite de fețele sfinte de pe iconostase și de pe bolți.

Pau Voina din Râtișor:

– Din păcate, suntem martori că zilnic oamenii se îndepărtează de credința creștinească. Acestea sunt, după părerea mea, urmările acelui regim totalitar din anul 1945, ale cărei plăgi le
simțim astăzi. De asemenea, suntem totodată martori că aceia care până ieri au dat cu barda în Hristos, azi au devenit credincioși mai mari ca Papa. Ei cred că acolo sus, în Ceruri, există tablă, cretă și burete și pot șterge cum vor ei. Nu cred că este așa, ci trebuie să ne întoarcem la credință și sș credem în puterea Domnului Isus Hristos.

Carmen Secoşan:

– Cred ca la această întrebare fiecare persoană gândeşte în mod diferit. Noi suntem o generaţie căreia îi era interzisă biserica, dar totuşi credinţă că există ceva, o putere dumnezeiască, am avut întotdeauna. Cred că omul nu îşi dă seama de puterea lui Dumnezeu pâna nu dă de un rău. Atunci omul se întoarce cu gândul, sufletul şi rugăciunea lui spre Dumnezeu şi îi cere ajutor. Tocmai rugăciunea face legătura între om şi Dumnezeu. Dacă mai exista sau nu o conexiune între om şi Dumnezeu – cred că depinde de om. Eu însămi spun că există. Doar trebuie să avem încredere, şi Dumnezeu ne ajută.

 

Veronika Objartel:

– A crede că un om poate trăi fără Dumnezeu, înseamnă să presupunem că floarea-soarelui poate continua să trăiască fără lumină sau trandafirul fără apă. Fără Dumnezeu, omul are doar această lume. Dumnezeu a pus nevoia de veșnicie în inimile noastre și acest destin fără sfârșit poate avea sens doar dacă găsim împlinirea noastră în Dumnezeu însuși.

Prof. Sorin Ianeș din Vârșeț:

Sorin IanesConexiunea este un cuvânt straniu pentru lumea creştină. Este un cuvânt mai mult tehnologic, al lumii contemporane. Legătura dintre om şi Dumnezeu este, din punct de vedere duhovnicesc, profund legată prin trăire şi comunicare.

Desigur că legătura dintre om şi Dumnezeu a fost, este şi va fi! Omul ca fiinţă a fost creat din iubire de Dumnezeu, cu trup şi cu suflet, pentru a trăi veşnic. Dar, pentru călcarea poruncii lui Dumnezeu, primii oameni – Adam şi Eva, au fost alungaţi din Rai şi totodată au pierdut posibilitatea de a trăi o viaţă veşnică. Însă, având în vedere că Dumnezeu este iubire, a făgăduit că nu-l va lăsa orfan în această lume.

Iubirea Bunului Dumnezeu este atât de mare, încât omul nu poate să o cuprindă cu înţelepciunea sa. Pentru împăcarea şi mântuirea omului, Dumnezeu trimite în lume pe însuşi Fiul Său, pe Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Legătura continuă a omului cu Dumnezeu se realizează prin aplicarea Sfintelor Taine (Botezul, Mirungerea, Spovedania, Împărtăşania şi Sfânta Taină a Maslului).

Legătura definitivă a omului cu Dumnezeu se păstrează prin rugăciune, post şi fapte bune.

Angela Savu din Iablanca:

Savu AngelaAtât timp cât există soare pe cer și viață pe pământ, este și conexiune între om și Dumnezeu. Toată suflarea pământească se află în conexiune perfectă cu creatorul Dumnezeu. Indiferent de religie, rasă… Consider că există conexiune între om şi Dumnezeu. Suntem în permanentă conexiune cu creatorul Dumnezeu, vrem ori nu vrem.

Jovan Milić,  teolog din Panciova:

Este o întrebare  dificilă. Depinde de om și de convingerile sale. Cu cât omul este mai aproape de Dumnezeu, cu atât Îl vede pe Dumnezeu mai mare și pe sine mai mic; cu cât însă omul este mai departe de Dumnezeu, cu atât se vede pe sine mai mare și pe Dumnezeu mai mic. Depărtarea la care se ține omul față de Dumnezeu îl face uneori să nu vadă omul și să Îl vadă numai pe Dumnezeu, iar alteori să nu Îl vadă pe Dumnezeu și să vadă numai omul.

 Elena Manescu din Panciova:

elena manescuFiecare are, în sine, seminţe de divinitate şi trebuie să aleagă dacă trăieşte în armonie sau în conflict cu acea divinitate. Prin ispăşirea lui Iisus Hristos, toţi oamenii pot progresa către perfecţiune şi, în final, îşi pot împlini destinul. Aşa cum un copil poate să dezvolte însuşirile părinţilor săi de-a lungul timpului, natura divină pe care oamenii o moştenesc poate fi dezvoltată pentru a deveni ca cea a Tatălui lor Ceresc.

,,Dacă speranțele și-aduc suspine, să știi că în spatele lor stă mâna ocrotitoare a lui Dumnezeu.”

Flavius Laurian Duverna