Retrovizor

Majorarea numărului de pagini

Majorarea numărului de pagini
În anul 1969 ,,Libertatea” și-a majorat numărul de pagini: de la 12 la 16, tipărindu-se și în continuare în același format C/3 și în tiraj de 5.500 de exemplare pe număr.

,,…Majorarea numărului de pagini a constituit o necesitate care s-a făcut simțită mai mult, o năzuință a colectivului redacțional și o dorință a cititorilor – cu toții în egală măsură doreau ca ziarul ,,Libertatea” sš urmărească într-un spectru larg și să înregistreze mai amplu dezvoltarea satelor noastre… În acest sens redacția, împreună cu consiliul ziarului, organizează întruniri cu colaboratorii externi și premiază pe cei ce realizează cele mai reușite articole, reportaje, comentarii și informații din viața satelor noastre, apoi pe aceia care se angajează în acțiunea comună de majorare a tirajului, atât a ziarului cât și al celorlalte publicații…”

…Năzuința și ambiția – spune Aurel Gavrilov în același articol de ziar publicat în fața jubileului de 25 de ani de apariție a ,,Libertății” – de înlăturare a unor neajunsuri ale publicisticii în limba română, care apar cu atât mai evident cu cât nivelul cultural al cititorilor este mai ridicat, deschide un plan larg de activitate, dictează căutarea și găsirea de noi forme de comunicare reciprocă dintre ziarist și cititorii săi. Obiectivul pe care îl urmărim – hotărâți fiind să satisfacem dorințele cititorilor și să primim cu toată răspunderea noi sarcini, pe care, în sfera restrânsă a gazetăriei, ni le pune în față imperativul dezvoltării neîntrerupte a naționalității române, care pot fi sunt chemate să-și de aportul lor dezvoltării publicisticii, nu sunt mici.”

Costa ROŞU

Articolul integral îl puteți citi în numărul 18 din 2 mai 2020