Retrovizor

Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia (IV)

Sub presiunea oprimărilor mulţi intelectuali  români vor părăsi Banatul numit mai târzu iugoslav, refugiindu-se în România. Astfel, învăţătorul Petru Bizerea, fostul  director al revistei pedagogice „Educatorul” şi redactorul şef al ziarului „Opinca” bătut şi ameninţat că va fi arestat dacă nu renunţă la activitatea lui, s-a refugiat cu întreaga familie în România, stabilindu-se la Vărădia. Cu aceasta se va sfârşi şi existenţa hebdomadarului „Opinca”, deşi au mai apărut încă două numere, redactate de Patricie Rămneanţu şi Virgil Molin. În final şi aceştia au fost constrânşi să se refugieze.

Biserica otodoxă românească a fost şi ea supusă unor presiuni de natură diferită – politică culturală şi chiar economică. De pildă bisericilor româneşti din Marghita Mare, Seleuş, Nicolinţu Mare, Uzdin, Deliblata şi Satu Nou li s-a aplicat sechestru pe 997 iugăre de pământ deşi era vorba deci de averea bisericească şi nu personală. Preoţilor români li s-a ordonat să poarte matricole sârbeşti, iar corespondenţa să fie redactată în limba sârbă. Instituţiile de credit româneşt au fost şi ele supuse unor presiuni deosebite cu alte cuvinte se viza o subminare economico – financiară a burgheziei române, pentru a evita canalizarea atenţiei spre evenimentele din Trasilvania, premergătoare  Unirii din 1919. De pildă, Băncii „Luceafărul” din Vârşeţ, instituţie de credit românească, i s-a aplicat sechestru iar amenda  impusă era aproape cât întregul său capital social.

Desigur, fruntaşii românilor au căutat să riposteze legal, să se apere şi în acest sens ni se relevă chipul unui mare patriot, al unui veritabil conducător al românilor din Banatul iugoslav, Traian Oprea, protopop al Vârşeţului. În ciuda presiunilor politice a ameninţătorilor  din partea autorităţilor sârbeşti, protopopul Traian Oprea a încercat  să apere cu demnitate ceea ce era de apărat. A adresat multe plângeri autorităţilor centrale din Belgrad, instanţelor militare, Consistoriului din Caransebeş, prin care făcea cunoscută situaţia reală din regiune, nedreptăţile şi umilinţele la care erau constrânşi românii. A avut tăria morală de a rămâne până la capăt alături de credincioşii săi, fără să-i pese de consecinţe.

Vasile Mircea ZABERCA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 2 din 13 ianuarie 2018