Ziua de 31 octombrie a fost o zi de sărbătoare a cuvântului scris românesc din Voivodina, una dintre acele zi mari care vin, din ce în ce mai rar, să redefinească spațiul cultural și intelectual românesc cu noi valori și realizări. Unde altundeva este posibil un asemenea eveniment decât în incinta C.P.E. ,,Libertatea” din Panciova, care timp de șapte decenii și jumătate aduce în spațiul public nestemate ale cuvântului scris.

Manifestarea ,,Un an editorial într-o singură zi” de anul acesta, a făcut o retrospectivă valorică a doi ani editoriali precedenți, aducând Premiul ,,Cartea anilor editoriali 2017-2018” romanului ,,Casa de nisip” al autoarei Mărioara Stojanović.

La începutul manifestării, redactorul responsabil al Editurii ,,Libertatea”, Vasa Barbu, a precizat că manifestarea culturală închinată cărții și autorilor săi, ,,Un an editorial într-o singură zi”, a împlinit vârsta majoratului, dacă se iau în considerare numai edițiile care au avut loc, amintind că manifestarea a fost fondată în îndepărtatul an 1988 și că ea vorbește despre o continuitate identitară serioasă. Barbu a ținut să amintească toate cărțile premiate și autorii care le-au subsemnat.

Cuvântul a fost acordat d-nei prof. Mariana Golomeici, președinta Consiliului de Administrație a C.P.E. ,,Libertatea”, care a subliniat că, în ciuda faptului că din an în an suntem tot mai puțini, este bine să știm că printre noi există scriitori și iubitori ai cuvântului scris.

– Doresc să apreciez și Editura ,,Libertatea”, care încurajează scriitorii, îi promovează și le acordă importanța cuvenită, a menționat Mariana Golomeić.

Valentin MIC

Continuare la pag. 12 din 9 noiembrie 2019