Nisipul care a devenit piatră de temelie pentru continuitatea literaturii noastre

Ziua de 31 octombrie a fost o zi de sărbătoare a cuvântului scris românesc din Voivodina, una dintre acele zi mari care vin, din ce în ce mai rar, să redifinească spațiul cultural și intelectual românesc cu noi valori și realizări. Unde altundeva este posibil un asemenea eveniment decât în incinta C.P.E. ”Libertatea” din Panciova, care timp de șapte decenii și jumătate aduce în spațiul public nestemate ale cuvântului scris.

Manifestarea Un an editorial într-o singură zi” de anul acesta a făcut o retrospectivă valorică a doi ani editoriali precedenți, aducând Premiul ”Cartea anilor editoriali 2017-2018” romanului ”Casa de nisip” al autoarei Mărioara Stojanović.

La începutul manifestării, redactorul responsabil al Editurii ”Libertatea”, Vasa Barbu, a precizat că manifestarea culturală închinată cărții și autorilor săi, ”Un an editorial într-o singură zi”, a împlinit vârsta majoratului, dacă se iau în considerare numai edițiile care au avut loc, amintind că manifestarea a fost fondată în îndepărtatul an 1988 și că ea vorbește depre o continuitate identitară serioasă. Barbu a ținut să amintească toate cărțile premiate și autorii care le-au subsemnat.

Cuvântul a fost acordat d-nei prof. Mariana Golomeici, președinta Consiliului de Administrație a C.P.E. ”Libertatea”, care a subliniat că, în ciuda faptului că din an în an suntem tot mai puțini, este bine să știm că printre noi există scriitori și iubitori ai cuvântului scris.

– Doresc să apreciez și Editura ”Libertatea”, care încurajează scriitorii, îi promovează și le acordă importanța cuvenită, a menționat Mariana Golomeić.

Directorul C.P.E. ”Libertatea”, Nicu Ciobanu, a vorbit în continuare despre importanța manifestrii ”Un an editorial într-o singură zi”, precizând că ”dincolo de această manifestare întâlnirea noastră este deosebit de importantă, această vibrație care sper că mai persistă și există în spațiul literar-artistic românesc”. Ciobanu a spus că întâlnirea scriitorilor este deosebit de importantă pentru literatura noastră, cu atât mai mult pentru C.P.E. ”Libertatea”:

– Cartea noastră românească este un punct cheie în ceea ce înseamnă identitatea românească. Cred că ne-am întoarce în Evul Mediu fără carte și fără cititor. Din păcate, vremurile pe care le trăim astăzi sunt tot mai vitrege când este vorba de carte și de întâlnirea noastră pe marginea cărții. Tot mai puțin se discută despre carte și din an în an suntem tot mai puțini scriitori și tot mai puțini debutanți vin în această familie dragă nouă, a scriitorilor și a literaturii române din Voivodina. Editura ”Libertatea” desigur că face acel efort care nu ține doar de editură, dar în primul rând de editură, ca să ne ofere ocazia unei întâlniri. Ar fi bine să ne întâlnim mai des, ar fi bine să existe mai multe manuscrise – a afirmat Ciobanu.

El a mai spus că numărul de 16 cărți în concurență nu este un număr impresionant de mare, dar totuși înseamnă ceva pentru literatura noastră și pentru producția editorială.

Au urmat prezentarea cărților din partea juriului de spaciliatate, din care au făcut parte dr. Virginia Popović, președinte. și dr. Eufrozina Greoneanț și Vasa Barbu, în calitate de membri. S-au adresat în continuare și autorii prezenți: Lazăr P. Mălaimare, Marina Ancăițan, Ionel Lazăr, Mărioara Stojanović și Mircea Lelea, care au vorbit despre cărțile în concurența pentru Premiul ”Cartea anilor editoriali 2017-2018”. Simeon Lăzăreanu a vorbit, de asemena, despre cărțile Mărioarei Baba și Simonei Lăzăreanu Popov. Din motive obiective nu au fost prezenți autorii Anja Arsić, Slavco Almăjan, dr. Brândușa Juică, Simona Lăzărean Popov și Ioan Baba. Înainte de a acorda cuvântul membrilor juriului, redactorul responsabil al Editurii ”Libertatea”, Vasa Barbu, a ținut să sublinieze: ”Suntem convinși că și aceste cărți se adaugă onorabil celor aproape 1000 de titluri pe care editura noastră le-a publicat din 1945 până la sfârșitul anului 2018, iar acest an, 2019, îl vom încheia cu 6 volume noi”.

Vorbind despre romanul premiat, ”Casa de nisip” al autoarei Mărioara Stojanović, dr. Virginia Popović a spus că este vorba despre un roman în care este prezentat „microspațiul minoritar elitist”de la noi. Ea a mai spus în concluzia dării de seamă a juriului de spcialitate asupra romanului premiat că ”Pe de o parte, fiind un roman psihologic foarte rar în literatura din Voivodina, iar pe de altă parte un roman de dragoste, el merită toată aprecierea noastră, aşa că apreciind această operă, care încheie un ciclu de romane captivante care pun probleme eroilor în contextul situației sociale din Voivodina de la sfârșitul secolului al XX și începutul secolului XX, juriul a hotărât ca premiul pentru cartea anului să revină doamnei Mărioara Stojanović pentru romanul Casa de nisip, pentru care o felicităm și sperăm că vom mai citi încă multe romane, scrise cu pana acestei romanciere. Nisipul trebuie transformat în piatră de temelie pentru continuitatea literaturii de la noi.”

Valentin MIC

Textul integral îl puteți citi în numărul 45 din 09 noiembrie al săptămânalului ,,Libertatea”