Reverberații culturale

MONOGRAFIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN LIMBA ROMÂNĂ LA SATU NOU ÎN PERIOADA 1772-2017

MONOGRAFIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN LIMBA ROMÂNĂ LA SATU NOU ÎN PERIOADA 1772-2017

Realizare importantă ce întâmpină marele jubileu

După ce a publicat mai multe volume în care prezintă istoria localităţii Satu Nou, în special viaţa culturală şi cea religioasă a românilor din loc, Ilie Baba revine cu o carte pe un subiect care lipsea până în prezent: învăţământul în limba română la Satu Nou de la începuturi până azi.

Volumul Învăţământul în limba română la Satu Nou în perioada 1772-2017, completează istoria comunităţii româneşti din Banatul sârbesc prin prezentarea uneia dintre cele mai importante instituţii de învăţământ în limba română din acest spaţiu: şcoala elementară din Satu Nou. O considerăm ca fiind una dintre cele mai importante nu numai din cauză că în această instituţie au învăţat primele litere personalităţi marcante ale istoriei noastre culturale, precum Constantin Rudnean, Radu Flora, Ioan Flora ş.a., ci și din simplul motiv că prin numărul elevilor şcoala din Satu Nou a fost de la bun început una dintre cele mai mari şcoli cu limba de predare română din Banatul sârbesc.

Folosind documente din Arhiva Protopopiatului Ortodox Român al Panciovei și din Arhivele Istorice din Panciova, periodice vechi şi alte izvoare scrise, între care şi volume cu teme asemănătoare, după ce în partea introducrivă redă împrejurările istorice în care s-a dezvoltat localitatea Satu Nou şi Banatul ca întreg, Ilie Baba prezintă cele mai importante momente din istoria şcolii.

Autorul oferă lista completă a învăţătorilor și biografiile celor mai importanţi dintre ei, tabele cu numărul elevilor în diferite perioade, manuale şcolare, abordează problema edificiilor… Ilie Baba reușește să contureze imaginea învăţământului într-o localitate rurală bănăţeană de la începuturile sale de pe timpul reformelor tereziene până azi.

Demersul autorului întâmpină celebrarea a 250 de ani de învățământ elementar în limba română la Satu Nou care va fi marcat în anul 2022. Este vorba despre un jubileu care se înscrie cu litere de aur în istoria acestei localități. În acest sens, lucrarea lui Ilie Baba este și un omagiu tuturor celor care au contribuit ca învățământul în limba română la Satu Nou să se mențină până în zilele noastre, fie că este vorba de cadre didactice, directori, elevi, preoți ai Bisericii Ortodoxe Române care într-o perioadă au jucat un rol extrem de important la păstrarea învățământului la Satu Nou, ctitori, oameni de bună credință, primari, intelectuali și, nu în ultimul rând, țărani care, deși nu au cunoscut prea multă carte, au înțeles importanța acestui proces pentru păstrarea identității naționale.

În această carte editată de Biserica Ordodoxă Română din sat, prin aportul prot. Gheorghe Ianeş, ne regăsim toţi cei ai căror destine s-au împletit cu școala din Satu Nou, elevi şi dascăli deopotrivă. Cititorii monografiei vor fi încântaţi de lucrare, vor aprecia eforturile consăteanului lor care a investit multă pasiune şi suflet pentru a realiza oglinda uneia dintre cele mai nobile profesii.

Valentin MIC

Articolul integral îl puteți citi în numărul 20 din 30 mai 2020