Periscop local - Zrenianin / Jitişte

MUNICIPALITATEA ZRENIANIN ȘI PARTENERII DIN TIMIȘOARA IMPLEMENTEAZĂ UN NOU PROIECT TRANSFRONTALIER: Consum inteligent de energie în Banat

MUNICIPALITATEA ZRENIANIN ȘI PARTENERII DIN TIMIȘOARA IMPLEMENTEAZĂ UN NOU PROIECT TRANSFRONTALIER: Consum inteligent de energie în Banat

La finele anului 2019 a fost lansat și implementat un proiect din seria de proiecte transfrontaliere „Consumul inteligent și durabil de energie” (SASEC), din cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Interreg IPA România-Serbia. În luna octombrie la Timișoara a avut loc prima conferință, iar zilele acestea la Zrenianin a fost organizat primul cluster din cadrul proiectului amintit.

Partenerul principal al proiectului, Municipiului Zrenianin, și partenerii săi – Centrul Regional de Dezvoltare Socio-Economică „Banat” din Zrenianin,  Orașul Timișoara și Clusterul Român pentru Energie Durabilă – ROSENC, lucrează la un număr mare de activități pe care le presupune acest proiect. Este în curs de elaborare un master plan vizând energia durabilă pe teritoriul Districtului Banatul Central, un document care va include Zrenianinul și Banatului Central printre puținele care îl dețin și care reprezintă baza dezvoltării ulterioare a acestui teritoriu în domeniul planificării și gestionării acțiunilor de economisire a energiei, folosirii surselor regenerabile, precum și a capacităţii de a absorbi bani din fonduri internaționale.

   Dan MATA

Articolul îl puteți citi integral în numărul 8 din 22 februarie 2020