PRIMA CARTE DIN ANUL 2020 LA EDITURA „LIBERTATEA” DIN PANCIOVA

O inedită antologie poetică bilingvă transfrontalieră
Nicu Ciobanu – Slavomir Gvozdenović: „Lirica româno-sârbă / Rumunsko-srpska lirika”, Editura „Libertatea”, Panciova, 2020,

La Editura „Libertatea” din Panciova, odată cu sosirea primăverii, a văzut lumina tiparului o importantă şi inedită antologie poetică bilingvă transfrontalieră, alcătuită de poeţii Nicu Ciobanu şi Slavomir Gvozdenović: „Lirica româno-sârbă / Rumunsko-srpska lirika”. Această lucrare capitală (450 de pagini) vizează creaţia poeţilor români din Serbia şi a poeţilor sârbi din România, ei fiind traduşi din limba română în limba sârbă, respectiv din limba sârbă în limba română, de înşişi poeţii antologaţi, iar în cazul poeţilor decedaţi de unii dintre confraţii lor care creează în sânul literaturii celor două etnii din aceste ţări.

Pe lângă poeziile originale şi traduse, prezentarea poeţiilor antologaţi este completată cu date biobibliografice relevante şi cu portretele acestora, toate acestea fiind redate prin utilizarea grafiei latine a limbii române literare, respectiv a grafiei chilirice a limbii literare sârbe. Antologia de faţă este totodată oglinda dezvoltării literaturii, culturii şi spiritualităţii celor două popoare europene în secolul XX şi la începutul secolului XXI, fiind utilă tuturor acelora pe care îi preocupă acest fenomen sau îl cercetează.

 

Prin „Antologia liricii româno-sârbe din Serbia / România” cititorul avizat își va împrospăta memoria, iar cel neinițiat va avea ocazia să descopere, în cei 53 de poeți, o adevărată galerie de ipostaze ale imaginarului, modele, vibrații poetice, o diversitate a spiritului creator, exemple demne de toată admirația”, argumentează antologatorul Nicu Ciobanu elaborarea acestei monumentale lucrări, iar celălalt antologator, dr. Slavomir Gvozdenović, mărturiseşte că „nu a fost deloc ușor să cuprinzi 75 de ani (postbelici) şi în același timp să eviți atâtea capcane ideologice (și nu numai). Când am început să adunăm material pentru această carte, am decis să luăm numai strictul necesar din biobibliografiile autorilor. Am lăsat la o parte unele titluri și enumerarea premiilor și meritelor literare. Dar, când adăugăm și scădem totul, ne-am străduit să oferim o posibilă privire asupra poeziei postbelice a sârbilor și a românilor din cele două țări. Acest demers reprezintă încă un argument al nostru, comun. În și din Timișoara și Novi Sad, cosmopolite, capitale culturale ale Europei în 2021”.

Cartea a fost editată în anul jubiliar al Casei de Presă și Editură „Libertatea” – 75 de ani – în cadrul Proiectului „Dialogul intercultural, impuls al creației și noilor valori”, sprijinit de Ministerul pentru Administrația de Stat și Autoguvernarea Locală din Republica Serbia.

Vasa BARBU