Cultură

O monografie monumentală a acestui colţ de rai

O monografie monumentală a acestui colţ de rai

Acad. Păun Ion Otiman, coordonator, ,,Almăjul de ieri, de azi şi de mâine. Mult dorita Vale a Miracolelor”. Ediţie prefaţată şi îngrijită de prof. univ. dr. Dumitru
Popovici cu sprijinul Asociaţiei Culturale „ţara Almăjului”, Editura Academiei Române şi Editura ,,Artpress”, Bucureşti, 2017, p. 940.

Almăjul – de ieri, de azi şi de mâine – o carte care răspunde la toate întrebările, coordonată de dr. prof. acad. Ion Păun Otiman
În memoria almăjilor – ţărani, păcurari şi preoţi de ţară – grăniceri – care după multe secole de înstrăinare de glia străbună au păstrat cu sfinţenie, curate, româneşti, fiinţa, cultura şi limba strămoşească

Ne-am străduit să-ţi aducem multe argumente pentru a-ţi trezi curiozitatea de a citi, în tihnă şi pace, seara, după ce ţi-ai terminat treburile, cartea despre viaţa oamenilor din Valea Almăjului, dacă eşti almăjan, sau despre o bucăţică din Banat, dacă eşti bănăţean, sau despre o parte a ţării tale, dacă eşti român, sau despre un minuscul punct elepsoidal de viaţă de marea hartă a lumii, dacă eşti de oriunde, dar dacă ai poposit, măcar o dată, pe meleagurile almăjene.
Sau, ne-am străduit, pe cât ne-au dus puterile, ne-au ajutat:izvoarele, sursele şi resursele, să readucem în imaginaţia voastră, a cititorilor, Almăjul de altă dată, o lume care nu mai există, o lume care se stinge încet, dar şi o lume încă vie care, cu bune şi cu rele, populează această atât de dorită – Vale a Miracolelor – Valea Almăjului, constată cu părere de rău acad. Păun Ion Otiman şi oferă câteva păreri şi soluţii pentru binele oamenilor de aici. De asemenea, cunoscând, în parte, mersul vremurilor, sugerăm câteva proiecte sau, dacă nu este prea pretenţios spus, creionăm pentru binele oamenilor Almăjului, împlicit pentru mai binele oamenilor ţării.
Iată, câteva soluţii pentru a citi această carte, atât în orele serii, după ce ţi-ai terminat treburile, despre viaţa oamenilor de aici şi dacă nu eşti almăjan, dacă ai poposit, măcar odată în aceste locuri…

Costa ROȘU
Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ”Libertatea”, nr. 9 din 3 martie 2018