Circa un milion de specii de animale şi de plante sunt deja în pericol de extincţie în ritm accelerat, iar natura ce permite omenirii să trăiască este condamnată să îşi continue declinul în lipsa unei ,,schimbări profunde” a modelelor de producţie şi de consum.

Acestea sunt datele unui raport publicat de grupul de experţi ai Organizației Națiunilor Unite (O.N.U.) în domeniul biodiversităţii (I.P.B.E.S.), un organism interguvernamental, care are în prezent 132 membri şi care evaluează starea biodiversităţii şi serviciile ecosistemelor furnizate către societate, ca răspuns la solicitările factorilor de decizie.

Raportul I.P.B.E.S. prezintă o imagine sumbră a viitorului fiinţelor umane, care depind de natură pentru a bea, a respira, a mânca, a se încălzi sau a se vindeca de anumite boli.

..Suntem pe cale de a eroda chiar fundamentele economiilor noastre, mijloacele noastre de trai, securitatea alimentară, sănătatea şi calitatea vieţii din întreaga lume”, a declarat Robert Watson, preşedintele I.P.B.E.S, citat de Agerpress.

Defrişările, agricultura intensivă, pescuitul excesiv, urbanizarea galopantă, mineritul au făcut ca 75% din mediul înconjurător să fie ‘,,grav afectat” de activităţile umane, la fel şi 66% din mediul marin. Rezultatul este sumbru: circa 1 milion de specii de animale şi plante dintre cele 8 milioane estimate pe planetă sunt în pericol de extincţie, din care ‘,,multe vor dispărea în deceniile următoare”.