Periscop local - Vârşeţ

O NOUĂ INVESTIȚIE LA SPITALUL SPECIALIZAT DE BOLI PSIHIATRICE „DR. SLAVOLJUB BAKALOVIĆ” DIN VÂRȘEȚ

Centrul pentru persoanele suferinde de maladia Alzheimer

În urmă cu aproximativ o lună, la Spitalul Specializat pentru Boli Psihiatrice „Dr. Slavoljub Bakalović” din Vârșeț a demarat un nou proiect transfrontalier IPA, intitulat: „Să îmbătrânim sănătos – pentru o viață mai bună”. Una dintre cele mai importante realizări din cadrul acestui proiect va fi construirea unui centru pentru persoanele suferinde de maladia Alzheimer, ceentru care se va întinde pe o porțiune de 1000 metri pătraţi şi va fi dotat cu toată infrastructura necesară, ne informează directoarea dr. Tatjana Voskresenski.

Principalele atribuții ale acestui centru vor fi următoarele: asigurarea cazării,  hranei, cazarmamentului şi condiţiilor igienico-sanitare corespunzătoare persoanelor cu handicap, precum şi întreţinerea şi folosirea eficientă a bazei materiale şi a bunurilor din dotare; asistenţa medicală curentă şi de specialitate, recuperarea, îngrijirea şi supravegherea permanentă a persoanelor cu handicap; asigurarea, prin intermediul specialiştilor, a integrării persoanelor cu handicap în grupuri mici şi mixte, prin realizarea unor relaţii interumane; consilierea/asistenţa şi informarea atât a beneficiarilor, cât şi a familiilor, privind problematica socială (problemele familiale, juridice, psihologice); respectarea standardelor  specifice de calitate şi a indicatorilor; serviciile necesare, în baza unui contract de servicii încheiat în condiţii de lege; asigurarea condiţiilor de locuit conform nevoilor de viaţă şi asistenţă ale acestora; asigurarea spaţiilor special amenajate pentru prepararea/servirea hranei care corespund cerinţelor de igienă, siguranţă, accesibilitate, funcţionalitate şi confort ale beneficiarilor; asigurarea spaţiilor igienico-sanitare suficiente, accesibile, funcţionale, sigure, confortabile; asigurarea spaţiilor suficiente pentru utilizare în comun de către beneficiari (camere în care se pot desfăşura activităţi sociale, recreativ-culturale, religioase; spaţiile pentru activităţi de recuperare – socializare; asigurarea spaţiilor pentru activităţi de terapie ocupaţională/ergoterapie; asigurarea spaţiilor destinate asistenţei medicale curente; a spaţiilor în aer liber); organizarea activităţii cultural-educative şi de socializare, atât în interiorul centrului, cât şi în afara acestuia;  asigurarea alimentaţiei beneficiarilor în concordanţă cu nevoile şi preferinţele lor (evaluate la primirea în centru), cu respectarea normelor legale în vigoare și altele.

Mariana STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ,,Libertatea” din 10 august 2019.