Reverberații culturale

O NOUĂ PUNTE INTERCULTURALĂ ÎNTRE CELE DOUĂ CAPITALE CULTURALE EUROPENE

O NOUĂ PUNTE INTERCULTURALĂ ÎNTRE  CELE DOUĂ CAPITALE CULTURALE EUROPENE
Ioan Baba, mediator – НОВИ ДУХОВНИ МОСТ. Зборник савремене лирике/ PUNTE SPIRITUALĂ NOUĂ. Culegere din lirica contemporană, selecție și tălmăcire din limba sârbă de Ioan Baba, selecție și tălmăcire din limba română de Ivo Muncian, Novi Sad-Timișoara, Društvo novosadskih književnika, 2019, 154 p.

 

La sfârșitul anului trecut a apărut prima carte editată de societatea nou-înființată a scriitorilor din Novi Sad – „Društvo novosadskih književnika”, cu titlul NOVI DUHOVNI MOST. Zbornik savremene lirike/ PUNTE SPIRITUALĂ NOUĂ. Culegere din lirica contemporană. Selecția și traducerea poeziilor din limba sârbă în limba română este realizată de Ian Baba, iar din limba română în limba sârbă de Ivo Muncian. Argumentul este scris în limba română și sârbă de conf. univ. dr. Virginia Popović și tradus în limba engleză de dr. Mihaela Lazović.

Culegerea de lirică contemporană Novi Sad-Timișoara, НОВИ ДУХОВНИ МОСТ/ NOVI DUHOVNI MOST/ PUNTE SPIRITUALĂ NOUĂ, propune publicului o selecție de 20 de poeți în tălmăcirea din limba sârbă în română și o selecție de 20 poeți români traduși în sârbă.

Culegerea de față are în comun un lucru – poeții incluși provin din Novi Sad, respectiv din Timișoara, orașe care în anul 2021 vor purta titlul de Capitale Europene ale Culturii. De aceea, această culegere este bine venită pentru ridicarea unei noi punți de legătură între cele două literaturi, fiind scoase la suprafață valorile spirituale ale poeților-rezidenți sau nonrezidenți ai acestor două orașe.

Intermediarul sau mediatorul care face legătura dintre cele două literaturi este Ioan Baba, el fiind întotdeauna la curent cu noutățile lirice ale poeților contemporani. Ioan Baba a inclus în acestă carte, în primul rând, nume ale poeților – membri ai Societății Scriitorilor din Novi Sad.

În culegerea de față sunt incluși patruzeci de poeți din cele două țări. Autorii din Novi Sad incluși de Ioan Baba în această culegere sunt: Miroslav Aleksić, Ioan Baba, Blagoje Baković, Bordás Győző, Nataša Bundalo Mikić, Zdenka Valent-Belić, Zoran Đerić, Gordana Đilas, Mirjana Frau Kolarski, Vladimir Kopicl, Jelena Maričević Balać, Snežana Nikolić, Olena Plančak-Sakač, Dušan Radak, Selimir Radulović, Bojan Samson, Đorđo Sladoje, Dalibor Tomasović, Stevan Tontić și Nenad Šaponja, aceștia fiind și membrii ai Asociației Scriitorilor din Serbia sau ai Societății Scriitorilor din Voivodina, unii fiind și membrii organizațiilor scriitoricești din România, Ungaria, Slovacia.

Poeții timișoreni incluși în acest volum sunt membrii Filialei din Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România: Lucian Alexiu, Adrian Bodnaru, Eugen Bunaru, Nina Ceranu, Ilie Chelaru, Blagoie Ciobotin, Tudor Crețu, Eugen Dorcescu, Manolita Dragomir-Filimonescu, Slavomir Gvozdenovici, Ion Jurca Rovina, Gyorgy Mandics, Constantin Mărăscu, Goran Mrakici, Ivo Muncian, Marian Odangiu, Dumitru Oprişor, Ljubinka Perinac Stankov, Robert Şerban și Balthasar Waitz.

Firește, toți sunt incluși grație creației poetice, dar, cine se va apleca asupra biobibliografiilor acestora, astăzi accesibile în diverse forme virtuale sau tipărite, va constata că în ambele cazuri, printre aceștia se găsesc personalități proeminente ale culturii sârbești și românești cu ecouri literare europene, redactori ai prestigioaselor reviste, editori, colaboratori la un număr mare de periodice culturale din Serbia, România sau prin lume și Europa, dar și tineri autori, studenți și scriitori pe cale de afirmare.

Poeții incluși în această culegere fie că fac parte din cultura majoritară, fie că aparțin unei minorităţi etnice. Fiecare dintre ei vrea îşi exprimă emoţia în limba comunităţii sale. Aşadar o comunitate minoritară în cadrul unei culturi majoritare se întoarce, inevitabil recurent, spre ideea de cuvânt şi spre ceea ce semnifică el pentru traducerea şi exprimarea sensibilităţii, dar şi a identităţii (Carmen Dărăbuș), în care sens, din carte, spicuim: „Cuvântul din care răsfoiești literatura/ în care vei trăi și după moarte. Ne repetăm cu toții./ Ca un bar, în diferite variante, lemne moarte pentru totdeauna/ în care trăiește dragostea noastră. Cuvinte./ Dovada ne este primăvara. Lichidarea mare a blândeții. Noile vieți.” (Dalibor Tomasović, Cântecul balenelor ucigașe).

Conf. univ. dr. VIRGINIA POPOVIĆ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 05 din 1 februarie 2020