Voivodina

O sută de milioane dinari pentru protecție, amenajare și folosire

O sută de milioane dinari pentru protecție, amenajare și folosire

Direcția pentru Terenurile  Agricole a oferit 100,3 de milioane  dinari printr-un concurs public. Aceste mijloace pot fi alocate în protecția, amenajarea și folosirea terenurilor agricole.

Mijloacele financiare se oferă pentru  executarea lucrărilor investiționale, a celor geodezice și tehnice, comasare, pentru cumpărarea echipamentului și săparea fântânilor pentru irigare. 

Vor fi admise și studii, programele și proiectele în vederea protecției exploatării și amenajării terenului agricol de  importanță pentru Republica Serbia.

La concurs pot participa  orașele, comunele și persoanele fizice,  facultățile și institutele, școlile agricole, societățile economice, anteprenorii și cooperativele agricole.

George SUBU

Articolul îl puteți citi în numărul 27 al Ziarului Libertatea din 4 iulie 2020