SUBVENȚII PENTRU ANGAJARE

Consilierul Municipal pentru Politica Socială Milenko Ciucikovici a apelat la toți șomerii de pe teritoriul Municipiului Panciova să participe la programele de angajare.

El a declarat că la Panciova numărul șomerilor a scăzut în măsură semnificativă și consideră că acesta este rezultatul politicii statului, al tuturor serviciilor abilitate și autoguvernării locale. Orașul va asigura și servicii de contabilitate pe o perioadă de 12 luni pentru toți cei care deschid firme.

Planul local de acțiune cuprinde 11 măsuri de reducere a șomajului, astfel că în momentul de față numărul șomerilor a scăzut la 7 000. Majoritatea șomerilor (în jur de 50 la sută) au școală medie. Urmează cei cu școala generală (33%). Dintre panciovenii cu studii universitare 12 la sută sunt șomeri.

Valentin MIC

Textul integral îl puteți citi în numărul 39 din 05 0ctombrie al săptămânalului ,,Libertatea”