Voivodina

PĂMÂNTUL AGRICOL ÎN PROPRIETATEA STATULUI ÎNTRE RETROCEDARE ȘI IDENTIFICARE

PĂMÂNTUL AGRICOL ÎN PROPRIETATEA STATULUI ÎNTRE RETROCEDARE ȘI IDENTIFICARE

În ultimii trei ani, 5.000 de hectare arendate

 

Arendarea de lungă durată, de cel puțin zece ani – una din condițiile pentru folosirea mijloacelor financiare din Fondul IPARD. În Serbia, anul acesta există circa 175.000 de hectare de pământ agricol în prorietatea statului fără arendaşi, iar în ultimii trei ani arendaşi au obţinut peste 5.000 de hectare, în pofida procesului de retrocedare, iar acest fond de pământ agricol nefolosit, aflat în prietatea statului, nu se reduce, fiindcă se identifică noi parcele,  afirmă Direcția pentru Pământul Agricol de pe lângă Ministerul Agriculturii.

Pământ de calitate mai redusă

Această direcție afirmă la fel că pământul agricol fără arendaşi este în general de calitate mai redusă şi în general este amplasat în locații care din punct de vedere climatic nu sunt favorabile pentru diverse culturi agricole și deseori este vorba de suprafeţe cu trestie, bălți și pășuni în regiunile montane sau în munții înalți. Țelul statului este ca să se cultive cât mai mult pământ agricol, fiindcă aceasta aduce noi valori. Direcția pentru Pământul Agricol, în ultimii trei ani de zile a dat în arendă peste 5.250 de hectare de pământ care până atunci erau pârloage. Arenda nu se plătește și este vorba în exclusivitate de pământul care nu s-a folosit și nu a fost dat în arendă în ultimii trei ani economici.

Cu toate că faza finală de retrocedare reduce fondul de pământ agricol în prorietatea statului, suprafețele care se oferă în arendă rămân aceleași, fiindcă se identifică noi parcele în proprietatea statului, afirmă direcția amintită. Direcția pentru Pământul Agricol menţionează de asemenea că cea mai bună metodă ca să crească calitatea pământului, este aceea să se majoreze cultivarea și arendarea pe timp mai lung.

Arendarea pe mai mulți ani

Anul trecut, afirmă direcția amintită, crescătorilor de vite și taurine le-a fost date în arendă pământ agricol pe o perioadă de zece ani, aşa că există reacții pozitive, mai ales în rândul crescătorilor de vite cornute. Tendința este ca arendarea să fie dată pe o perioadă de mai mulți ani, prin licitație publică și nu numai agricultorilor  care se ocupă cu zootehnia. Arendarea pe termen lung, de cel puțin zece ani, reprezintă una din condițiile principale pentru folosirea mijloacelor financiare din Fondul IPARD, iar prin aceasta agricultorilor care se ocupă cu zootehnia și cu producția vegetală li se oferă posibilitatea de a avea o planificare calitativă a producției, ceea ce nu este posibil fără o perioadă mai lungă de arendare.

Venitul de la arendare, adică mai concret 60 la sută, revine statului, iar 40 la sută orașelor și comunelor în care există pământ agricol în proprietatea statului, pe când în Voivodina partea statului se împarte egal între Republică și Provincie. Mijloacele financiare se folosesc pentru realizarea programelor anuale de investiții, pentru protejarea, amenajarea și folosirea pământului agricol, pentru comasare… Autoguvernările locale adoptă separat decizii despre ceea ce finanțează ele, menţionează direcția amintită.

George SUBU

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul”Libertatea” din 17 octombrie 2020