Voivodina

PĂMÂNTUL AGRICOL ÎN PROPRIETATEA STATULUI

PĂMÂNTUL AGRICOL ÎN PROPRIETATEA STATULUI

Cine poate să folosească gratuit pământul statului?

În ultimii trei ani, 5,255 de hectare de pământ agricol pârlogit a fost dat agricultorilor spre folosire fără nicio recompensă, dar cu obligația ca în termen de cinci ani să-l readucă menirii lui de bază. Direcția pentru Pământ Agricol  recent a dat publicității procedura precisă privind  modul în care agricultorii pot să concureze pentru luarea în arendă a pământului agricol în prorietatea statului.

De altfel, acest fel de pământ se acordă în arendă și spre folosire în baza drepturilor de prioritate la arendă și prin licitație publică. În baza datelor disponibile, în Serbia anul acesta, astfel de proceduri pentru arendare au cuprins 450.079 de hectare de pământ al statului. Există și circa 80.000 de hectare de pășuni administrate de sate, dar care se folosesc pentru necesitățile agricultorilor locali. În total au fost date în arendă 275.000 de hectare, iar scopul este ca în perioada ce urmează să se majoreze suprafețele de pământ agricol în proprietatea statului care se va da în arendă.

 

Pământul pârlogit, în funcția producției agricole Suprafețele mari de pământ  neacordate sunt, în general, pășuni, livezi, bălți, livezi cu pomi fructiferi părăsite. În trecut ele au fost date în arendă, în mai multe rânduri, însă nu au existat oameni interesați să le cultive. Statul planifică, deja de mai mult timp, ca astfel de pământ necultivat în mai mult de trei ani economici să fie repus în funcția producției agricole.

În scopul animării agricultorilor, beneficiarilor potențiali statul le va oferi astfel de parcele pe zero dinari. După cum a comunicat agenția amintită, în ultimii trei ani 5.255 de hectare de pământ agricol pârlogit pe această bază au fost date agricultorilor spre folosire gratuită. Interes există și se așteaptă ca acesta să sporească. Este vorba despre pământul abandonat care se va repune în funcție, afirmă agenția amintită. În felul acesta se obțin noi suprafețe și noi valori în domeniul agriculturii, ceea ce influențează direct asupra majorării produsului social brut în partea care se referă la agricultură.

 

În Voivodina, cele mai puține suprafeţe

Astfel de parcele există în aproape toate regiunile Serbiei, dar cele mai puține sunt în Voivodina. Legea prescrie posibilitatea ca pământul pârlogit să se dea spre folosire gospodăriilor fără nicio recompensă, pe o perioadă de până la cinci ani de zile, însă cu obligația ca agricultorii să repună aceste suprafețe în funcția producției agricole. După expirarea termenului amintit, este posibil ca perioada de folosire să se prelungească la 25 de ani, cu conxdiția ca pe acest pământ să se efectueze producție agricolă pe cel puțin 10 hectare, iar condiţia principală pentru cultivarea unor suprafețe mai mari este ca beneficiarul să obțină aprobare de la minister pentru lucrări investiționale pe pământul respectiv.

Aceasta nu înseamnă, menţionează agenția amintită, că cineva poate să obțină  gratuit folosirea pămîntul statului pe o perioadă de 25 de ani. După cum se explică, agricultorul îl primește pentru a investi  în amenajarea, îngrijirea și reducea lui la menire de bază, care este producția agricolă. Până nu realizează această obligație, cel mult în cinci ani, agricultorul nu plătește nimic.

George SUBU

Articolul integral îl puteți citi în numărul 39 din 26 septembrie