Anul European al Patrimoniului Cultural sub sloganul ,,Patromoniul nostru: locul unde se întâlnesc trecutul și viitorul” a fost marcat în anul 2018 printr-o serie de evenimente al căror scop a fost apropierea de cetățeni a patrimoniului cultural din orașele lor, regiuni, state, dar și din Europa ca întreg.

Printre cele mai importante obiective la a căror renovare a participat Uniunea Europeană se numără Singaga din Subotica, cetățile din Pirot, Bač și Golubac, dar și complexul de biserici din Jablanica.

Sinagoga din Subotica

Sinagoga din Subotica  este una dintre cele mai valoroase realizări ale arhitecturii sacrale din Europa centrală. A fost renovată cu mijloace alocate de Uniunea Europeană prin Programul de Colaborare Interregională Serbia – Ungaria. Valoarea totală a proiectului a fost de 344.787 euro, iar UE a finanțat renovarea Sinagogii cu 100.000 euro. Sinagoga a fost deschisă în mod oficial în cadrul manifestărilor de marcare a Anului European al Patrimoniului Cultural.

Cetatea din Bač

Cetatea din Bač este un alt proiect la a cărui renovare și conservare a participat Uniunea Europeană. Restaurarea acestui bun cultural care este sub protecția UNESCO a durat un deceniu și jumătate. Pentru lucrările de renovare au fost alocate peste 700.000 din fonduri europene și alte surse. Peste trei secole, cetatea a fost părăsită și uitată, dar în ultimii 15 ani a constituit un obiect de interes prin proiectul ,,Secolele Bač”. Despre valoarea acestor artefacte vorbește și faptul că tocmai acest proiect a primit premiul Uniunii Europene pentru patrimoniul cultural ,,Evropa Nostra”.

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ,,Libertatea” din 13 iulie 2019.