Periscop local - Alibunar

Posibilităţi de dezvoltare a economiei locale

Posibilităţi de dezvoltare a economiei locale

În cadrul şedinţei Adunării Comunale a fost adoptat un document de importanţă majoră care vizează dezvoltarea economiei locale. În temeiul acestei decizii a fost adoptat Anteproiectul Planului urbanistic general al localităţii Petrovasâla, care reprezintă principalul document strategic prin care se stabilesc teritoriul administrat, potenţialul amplasat în această zonă, priorităţile de amenajare şi direcţiile de dezvoltare economică, socială şi culturală. De asemenea, prin noul document sunt stabilite principiile de reglementare a zonelor de interes comun, regulile de construcţie, precum şi alte aspecte necesare activităţii în cadrul unei localităţi.

Ion MĂRGAN

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul „Libertatea”, nr. 49 din 9 decembrie 2017