Spiritualitate/Ecumenism

Povestea numelor (IV)

Povestea numelor (IV)
Fiecare persoană are câte un nume, majoritatea oamenilor au o vagă idee despre însemnătatea propriului nume, dar puţini le oferă importanţă.

Alegerea numelorSemnificaţia numelui sau etimologia numelui unei persoane poate fi regăsit în două mari categorii: nume de inspiratie profană sau descriptive şi nume de inspiraţie sacră.

Numele de inspiraţie profană reprezintă cea mai veche modalitate de desemnare personală şi provin de la cuvinte comune capabile să descrie persoana sau o împrejurare legată de naşterea ori viaţa acestuia (originea numelor).

GRIGORE

Grigore – Pe 10 ianuarie este cinstit Sf. Grigorie de Nyssa, iar pe 25 – Sf. Grigorie de Nazianz, zis şi „Teologul“ (care este şi unul dintre Sf. Trei Ierarhi prăznuiţi laolaltă pe 30 ianuarie). În greceşte, gregórios înseamnă „cel treaz“, „veghetorul“ (de la gregoreo, „a fi/sta treaz“, „a priveghea“).

Limba bisericească păstrează forma veche Grigorie, dar în limba modernă s-a impus forma Grigore (de unde şi prescurtarea Gore). Deşi purtat de numeroşi sfinţi, atât în Răsărit, cât şi în Apus, astăzi numele este tot mai rar. Diminutivele curente sunt Grigoras şi, sub influenţa occidentală, Grig (uneori dezvoltat autohton în Griguţa). Derivatele feminine – Grigoriţa, Grigorina – se întâlnesc încă şi mai puţin.

HARALAMBIE

Haralambie –  Sf. Sfinţit Mucenic Haralambie figurează în calendarul bisericesc pe data de 10 februarie. Rar astăzi la noi ca nume de botez, dar bine reprezentat ca nume de familie, Haralambie – nume specific creştin – are origine grecească, fiind compus din chara („har“, „gratie divina“) şi lambos („lumina“, „strălucire“), deci tâlcuindu-se: „lumina harică“ sau „strălucire a harului“. În aria românească se întâlneşte şi sub forme ca Haralamb sau Haralampie, mai rar Haralampi sau Haralambi.