Voivodina

POZIȚIA FEMEILOR ÎN AGRICULTURA NOASTRĂ

POZIȚIA FEMEILOR ÎN AGRICULTURA NOASTRĂ
Femeile investesc în tractoare și ferme

Puţine femei sunt proprietare ale gospodăriilor agricole, iar la concursurile pentru obţinerea mijloacelor financiare din fondurile IPARD deseori au prioritate.

Mai mult de o cincime din femei sunt angajate în agricultura noastră, muncesc ca membru ajutător al gospodăriei agricole. Doar 15 la sută din femei apar în roluri de conducător sau șef al acesteia. Peste jumătate din aceste femei au depășit vârsta de 65 de ani, sa precizat recent în publicaţia „Informatorul IPARD în palmă”.

Sprijin în consolidarea poziției femeilor în agricultură îl oferă fondurile europene de preaderare IPARD, prin trei măsuri de preaderare vizând Serbia.

Ca beneficiar în cadrul Măsurii 1 – Investițiile în averea fizică a gospodăriilor agricole, femeile pot obține sprijin nerambursabil în valoare de 60 la sută din investiții. În unele cazuri au prioritate să concureze pentru subvenții. De exemplu, când valoarea cererilor depuse este mai mare decât valoarea mijloacelor financiare determinate femeilorpromotoare ale gospodăriilor agricole sau antreprenoare – pentru punctele și clasamentul de pe lista obțin puncte suplimentare. În felul acesta pot să-şi asigure o poziție mai bună pe listă şi în clasament. În cadrul acestor măsuri pot să concureze pentru diferite feluri de investiții în sectorul producției de lapte, carne, ouă, struguri, legume și fructe și de alte culturi agricole.

În cadrul Măsurii 3 – Investiții în averea fizică, care se referă la prelucrarea și marketingul produselor agricole și al produselor din pește, femeile pot să obțină sprijin în valoare de 50 la sută pentru investițiile în prelucrarea laptelui, cărnii, fructelor și legumelor, ouălor, precum și în sectorul producției de vin.

Ca beneficiare potențiale ale mijlocelor financiare din fondurile IPARD în tot mai căutatul turism rural, femeile pot să concureze prin așa-numită Măsură 7. Aceste mijloace financiare pot fi alocate în diverse feluri de investiții – de la construirea, reconstruirea și echiparea obiectivelor pentru cazare, apoi pentru cumpărarea echipamentului pentru recreație și amenajarea terenurilor pentru copii și până la echipamentul pentru producția de energie din surse regenerabile.

George SUBU

Articolul integral îl puteți citi în numărul 37 din 12 septembrie 2020