Preasfințitul Părinte Daniil, episcop locțiitor al Daciei Felix retras din motive de sănătate, a transmis duminică o predică mai puțin obișnuită, adresându-se ,,Preacucernicelor Ziduri, Preacuvioșilor Pereți, Preacuvioaselor Strane și Scaune din bisericile noastre ortodoxe”.

Vorbind obiectelor și zidurilor, ierarhul atrage atenția că boala și neputința de a trece pragul bisericii în aceste zile sunt urmare a nepocăinței oamenilor. El reclamă că am fast cu toții ,,mai mult reci, de Paști și de Crăciun, mai mult căldicei în Duminici și sărbători; mai mult absenți la Praznice și zile sfinte”.

Deși compara pandemia de coronavirus cu Potopul din vremea lui Noe, PS Daniil transmite nu doar mustrare, ci și încurajare. El spune că peste toate valurile tulburi ale apelor vremurilor pe care le trăim se înălța Crucea atotbiruitoare a lui Hristos.

Predica integrală:

Predica în vremea bisericilor goale

Preacucernice Ziduri, Preacuvioși Pereți, Preacuvioase Strane și Scaune, din bisericile noastre ortodoxe,

De sute de ani, de zeci de ani, sau de ani și ani, cu toții ați auzit și ați ascultat, de fiecare dată, cuvântul dumnezeieștilor Evanghelii citite la Sfânta și dumnezeiasca Liturghie: ecteniile cântate, rugăciunile rostite, cântările liturgice înălțate și predicile predicate.

În voi sunt înscrise toate acestea. Voi v-ați cutremurat la cântarea ,,Sfinte Dumnezeule”, vii v-ați plecat capetele la imnul ,,Heruvic”, voi v-ați înfricoșat la cântarea ,,Pe Tine Te lăudăm”, voi v-ați bucurat la împărtășirea slujitorilor și a credincioșilor, voi ați lăcrimat după Otpust, rămânând singuri în biserică, după plecarea credincioșilor, numai cu Dumnezeu Cel pururea prezent și atotprezent, cu Maica Domnului și cu toți sfinții.

În voi a fost dorul cel mai aprins de la o Liturghie la alta. În voi a fost dragostea cea mai înflăcărată, de la o Evanghelie la alta, în voi a fost cutremurarea cea mai sfântă de la o Prefacere la alta.

Adeseori i-ați primit pe credincioșii veniți, mai mult reci, de Paști și de Crăciun, mai mult căldicei în Duminici și sărbători, mai mult absenți la Praznice și zile sfinte.

Glasul clopotelor v-a mângâiat, împietrirea credincioșilor v-a întristat, nepocăința oamenilor v-a mâhnit. De aceea, de câteva săptămâni, împietriții și neatenții oameni de până ieri, nu vă mai pot trece pragul, ușile bisericilor fiind încuiate, precum înaintea fecioarelor celor neînțelepte, din Pilda celor zece fecioare.

Ploile Potopului au început, iar ușa corabiei lui Noe se încuie pe dinafară. Apele morții încep să crească; dealurile vor fi acoperite, munții vor fi înecați, doar vârful Araratului eshatologic așteaptă corabia lui Noe și a Bisericii lui Hristos. Curcubeul legământului se va arăta în nori, mireasma jertfei lui Noe se va înălța spre cer, un Parastas tainic se va sluji neîncetat pentru sufletele tuturor celor încununați cu moartea prin coronavirus și înecați în apele acestor vremuri.

De aceea, va predic vouă, ziduri sfinte, pereți cucernici, strane cuvioase ale lui David și scaune tăcute și smerite ale Vameșului. Plâng Sfinții pe pereții zugrăviți ortodox, se tânguiesc Potirele în Sfintele Altare, jelesc Praporii din naos, lăcrimează Icoanele de pe iconostas, pentru lumânările care nu se mai aprind. Dar Crucea atotbiruitoare a lui Hristos se înalță mai presus decât toți și decât toate valurile tulburi ale apelor vremurilor pe care le trăim.

Preacucernice Ziduri, Preacuvioși Pereți, lertați-ne pe noi cei ce am fost și încă suntem doar ,,pereți văruiți”, în Biserica lui Hristos.

+ Daniil Arhiereul

(Hățăgel, 29 martie 2020, Duminica a IV-a din Postul Mare)