Confirmarea încrederii în autoritățile locale

Numirea primarului Sașa Pavlov în calitatede membru al Consiliului Executiv al Alianței Naționale pentru Dezvoltarea Economică este importantă pentru pancioveni, dacă ținem cont de rolul și influența acestei organizații nonguvernamentale, care reprezintă o punte între sectorul economic și guvern.

Numirea primarului Sașa Pavlov în calitate de membru al consiliului executiv la NALED nu este o recunoștință acordată unei persoană, ci confirmarea încrederii în proiectelor prin care se urmărește îmbunătățirea calității vieții și în oamenii care fac parte din conducerea orașului.
Serbia, candidat de aderare la UE, Serbia este obligată să își armonizeze legislația națională la acquisul european. Cel mai important aspect al integrării europene constă în reforma administrației publice și a autoguvernărilor locale, în condițiile în care 70% din legi se referă tocmai la autoguvernările locale.
NALED a fost înființat în anul 2006 și reunește aproape 280 de membri care colaborează cu peste 100 de instituții din țară și din străinătate.

Valentin MIC
Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ”Libertatea”, nr. 23 din 9 iunie 2018